Analyseren verzamelde gegevens

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Analyseren verzamelde gegevens
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Met de verzamelde en voorbewerkte meetwaarden worden de indicatoren bepaald en vervolgens geanalyseerd, bijvoorbeeld ten opzichte van historische waarden en/of waarden op vergelijkbare locaties. Door de ontwikkeling van de indicatoren te vergelijken met de genomen maatregelen, kan bepaald worden in hoeverre die genomen maatregelen inderdaad leiden tot de beoogde doelstellingen. Het is daarbij van belang de resultaten te toetsen ten opzichte van eventuele verstorende factoren van buiten (in bovenstaand voorbeeld: wanneer de hoeveelheid blauwalg in een recreatieplas is toegenomen terwijl een afname beoogd was als resultaat van het verhogen van de doorstroming in de plas, lijkt het alsof de maatregel niet effectief is, maar langdurig warm weer kan hier een grote invloed hebben gehad). De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een analyserapport. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens In veel gevallen zijn de gekozen indicatoren niet rechtstreeks te meten. Dan moet eerst bepaald worden welke meetwaarden nodig zijn om de indicator te kunnen bepalen. In het voorbeeld hierboven is de gemiddelde hoeveelheid blauwalg niet rechtstreeks te meten. Die is wel te berekenen wanneer metingen op (bijvoorbeeld) een drietal locaties worden gecombineerd. Wanneer bekend is wat waar en wanneer gemeten moet worden, start het verzamelen van de benodigde meetwaarden, al dan niet in samenwerking met de ketenpartners. Wanneer de meetwaarden verzameld zijn, moeten deze nog voorbereid worden voor analyse. Bijvoorbeeld door meetwaarden te aggregeren of vertalen naar een ander maatstelsel zodat combineren met andere meetwaarden mogelijk wordt. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Op basis van de analyserapportage wordt beoordeeld of de genomen maatregelen effectief zijn of dat bijgestuurd moet worden. In geval van het laatste wordt de (beleids)wijziging geagendeerd zo nodig bij het College en/of de Gemeenteraad. Afhankelijk van de situatie kan het analyserapport gepubliceerd worden. (BusinessProcess) Vaststellen vervolgstappe- n analyse TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-06-2024 21:48:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 21:48:30 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Analyseren verzamelde gegevens
Definitie     Met de verzamelde en voorbewerkte meetwaarden worden de indicatoren bepaald en vervolgens geanalyseerd, bijvoorbeeld ten opzichte van historische waarden en/of waarden op vergelijkbare locaties. Door de ontwikkeling van de indicatoren te vergelijken met de genomen maatregelen, kan bepaald worden in hoeverre die genomen maatregelen inderdaad leiden tot de beoogde doelstellingen. Het is daarbij van belang de resultaten te toetsen ten opzichte van eventuele verstorende factoren van buiten (in bovenstaand voorbeeld: wanneer de hoeveelheid blauwalg in een recreatieplas is toegenomen terwijl een afname beoogd was als resultaat van het verhogen van de doorstroming in de plas, lijkt het alsof de maatregel niet effectief is, maar langdurig warm weer kan hier een grote invloed hebben gehad). De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een analyserapport.
Nestingniveau     02
VolgordeId     061-030
Object ID     390fcd95-b61e-4a04-b8c8-b9a1c5590f47
Object ID_nl     390fcd95-b61e-4a04-b8c8-b9a1c5590f47
Original ID     id-390fcd95-b61e-4a04-b8c8-b9a1c5590f47
Semanticsearch     analyseren verzamelde gegevens
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:41.