043 Samen realiseren

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 043 Samen realiseren
043 Samen realiseren
Dit proces betreft het gezamenlijk realiseren, door twee of meer overheden, van één gezamenlijk resultaat. De invulling hiervan kan heel divers zijn; er is dan ook meestal niet sprake van een klassiek lineair bedrijfsproces met een aantal opeenvolgende activiteiten. Er is wel sprake van een helder begin- en eindpunt. Dit proces betreft het gezamenlijk realiseren, door twee of meer overheden, van één gezamenlijk resultaat. De invulling hiervan kan heel divers zijn; er is dan ook meestal niet sprake van een klassiek lineair bedrijfsproces met een aantal opeenvolgende activiteiten. Er is wel sprake van een helder begin- en eindpunt. Voorbeelden * Gezamenlijk opstellen van een reactie op zienswijzen, bijvoorbeeld wanneer omgevingsverordening en omgevingsplan gezamenlijk aangepast worden om een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. * Het gezamenlijk uitvoeren van bestuursdwang, wanneer alleen gezamenlijke uitvoering effectief is Er is geen harde scheidslijn met het proces “adviseren”. Er zijn situaties waarin het geven van advies dermate afstemming vereist dat het advies ook gezien kan worden als een gezamenlijk gerealiseerd resultaat. Samen realiseren van een gezamenlijk resultaat, zeker wanneer de samenwerkende personen op afstand van elkaar werken, behoeft (geautomatiseerde) ondersteuning in de vorm van een samenwerkingsruimte. Eisen aan en ontwerp van samenwerkingsruimten valt buiten scope van dit document en wordt elders uitgewerkt. (BusinessProcess) Samen realiseren BusinessInteraction Werken aan gezamenlijk resultaat BusinessEvent Gezamenlijk resultaat gereed BusinessEvent Verzoek tot samenwerken ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-06-2024 00:02:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-06-2024 00:02:20 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 043 Samen realiseren
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-3338a61b-2a1d-4e08-8c42-b05c1cfcc359
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 043 Samen realiseren
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 3338a61b-2a1d-4e08-8c42-b05c1cfcc359
Object ID_nl  : 3338a61b-2a1d-4e08-8c42-b05c1cfcc359
Original ID  : id-3338a61b-2a1d-4e08-8c42-b05c1cfcc359
Semanticsearch  : 043 samen realiseren
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:37.