Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Onderzocht wordt of opheffing van de overtreding mogelijk is door legalisatie. Dit kan door een vergunning te verlenen voor de activiteit. Er moet dan wel concreet uitzicht zijn op beëindiging van de overtreding. Daarvan is met name sprake als reeds een vergunning of ontheffing is aangevraagd, als die aanvraag ontvankelijk is (dat wil zeggen als voldoende informatie beschikbaar is om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen), als het bevoegd gezag geen belemmeringen ziet voor het verlenen van de desbetreffende vergunning(en), en als met het verlenen van de aangevraagde vergunning(en) ook daadwerkelijk de overtreding wordt opgeheven. Een andere mogelijkheid is dat een omgevingsplanwijziging waarmee de overtreding opgeheven zou worden in voorbereiding is, dat wil zeggen ter inzage is gelegd. Als onzeker is of een vergunning verleend kan worden of als niet duidelijk is of dat op afzienbare termijn kan gebeuren, is geen sprake van concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessProcess) Controleren concreet uitzicht op legalisatie Onderzocht wordt in hoeverre handhaving onredelijk is in relatie tot de daarmee gediende belangen. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld het opheffen van de overtreding grote kosten met zich meebrengt terwijl de overtreding zelf weinig overlast geeft en/of de verwachting is dat op termijn geen sprake meer zal zijn van een overtreding, bijvoorbeeld als gevolg van een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Een andere mogelijkheid is dat handhaving in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur (vertrouwen, rechtszekerheid en gelijkheid). Een voorbeeld is het opleggen van een sanctie voor het overtreden van beleidsregels als de gemeente daar eerder mee heeft ingestemd. (BusinessProcess) Controleren onredelijkheid handhaving OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship legalisatie mogelijk Deze svg is op 12-06-2024 19:41:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 19:41:12 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     025-020-020-020
Object ID     30c36608-6b24-440b-b2bc-99d1de6c3170
Object ID_nl     30c36608-6b24-440b-b2bc-99d1de6c3170
Original ID     id-30c36608-6b24-440b-b2bc-99d1de6c3170
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:21.