044 Regievoeren op samenwerking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 044 Regievoeren op samenwerking
044 Regievoeren op samenwerking
BusinessEvent Behoefte aan regievoering onderkend BusinessEvent Resultaat bedrijfsproces geleverd Dit proces betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van een bedrijfsproces wanneer meerdere ketenpartners daarin een rol vervullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij doorgaans sprake van een ‘parallel proces’ waarin de regievoerder afspraken maakt met de ketenpartner(s) en vervolgens continu de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken monitort en stuurt. Dit geeft invulling aan de best practice van het scheiden van inhoud en sturing. Dit proces betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van een bedrijfsproces wanneer meerdere ketenpartners daarin een rol vervullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij doorgaans sprake van een ‘parallel proces’ waarin de regievoerder afspraken maakt met de ketenpartner(s) en vervolgens continu de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken monitort en stuurt. Dit geeft invulling aan de best practice van het scheiden van inhoud en sturing. Voorbeelden * Het bewaken van tijdlijnen in een tijdgebonden proces zoals het behandelen van een vergunningaanvraag, teneinde te borgen dat alle activiteiten binnen de wettelijke (en/of redelijke) termijn afgerond kunnen worden. Dit is met name van belang wanneer er onderlinge afhankelijkheden zijn tussen de uit te voeren activiteiten (bv. instemming). * Het bepalen welk bestuursorgaan de leiding neemt bij het behandelen van een aanvraag of verzoek. * Het coördineren van activiteiten die tot een gezamenlijk resultaat moeten leiden, zoals het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen. Merk op dat dit “proces” cruciaal is voor het welslagen van een aantal van de doelstellingen van de omgevingswet, maar dat er nog veel onduidelijkheden zijn die nadere uitwerking behoeven. (BusinessProcess) Regievoeren op samenwerking Controleren of de uitvoering van de afgesproken taken op schema ligt en of de inhoudelijke afstemming plaatsvindt en effectief is. Eventueel bijstellen van de planning als dat noodzakelijk is. (BusinessInteraction) Bewaken en bijstellen gemaakte afspraken Verfiëren en accepteren van de opgeleverde resultaten. Borgen dat geleerde lessen beklijven. (BusinessInteraction) Dechargeren en evalueren Bepalen welke medewerkers uitvoering gaan geven aan de taken, bepalen wie welke taak op zich neemt en wanneer afstemming en oplevering plaatsvindt. (BusinessInteraction) Maken van afspraken over taakverdeling TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-06-2024 09:00:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-06-2024 09:00:17 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 044 Regievoeren op samenwerking
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-2c86fb91-9564-4c7e-a9b7-96f6c55b025a
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 044 Regievoeren op samenwerking
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 2c86fb91-9564-4c7e-a9b7-96f6c55b025a
Object ID_nl  : 2c86fb91-9564-4c7e-a9b7-96f6c55b025a
Original ID  : id-2c86fb91-9564-4c7e-a9b7-96f6c55b025a
Semanticsearch  : 044 regievoeren op samenwerking
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:58.