023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsverzoek De eerste fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft de administratieve intake, het toewijzen aan een hoofdbehandelaar en het beoordelen van de melding en zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake melding incident De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident De tweede fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het uitvoeren van een controle (meestal ter plaatse), het beoordelen van de aangetroffen situatie om te bepalen of sprake is van een overtreding, het bepalen of en welke vervolgacties gewenst zijn en het opstellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Na het verzenden en meedelen van de reactie of beschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Melding incident afgehandeld Een melding incident ontvangen van een ketenpartner of andere belanghebbende. DIt kan een gewone melding zijn of een formeel handhavingsverzoek. Meldingen en handhavingsverzoeken kunnen via diverse kanalen ontvangen worden. Onder incident verstaan we hier een gebeurtenis of situatie die vermoedelijk strijdig is met het vigerende beleid ter plaatse, voor wat betreft de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn geluidsoverlast van bouwactiviteiten en het plaatsen van reclame op of langs de weg zonder geldige vergunning. Meldingen hebben veelal de vorm van een klacht maar kunnen ook als vraag of mededeling geformuleerd zijn. (BusinessEvent) Melding incident ingediend TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 15-06-2024 21:57:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-06-2024 21:57:18 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-2c0ea1d6-46fa-43b0-8c34-cfd5a43ee0c6
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 023 Behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 2c0ea1d6-46fa-43b0-8c34-cfd5a43ee0c6
Object ID_nl  : 2c0ea1d6-46fa-43b0-8c34-cfd5a43ee0c6
Original ID  : id-2c0ea1d6-46fa-43b0-8c34-cfd5a43ee0c6
Semanticsearch  : 023 behandelen melding incident of handhavingsverzoek
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:09.