Id-283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
ArchiMate-relatie Id-283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Verzamelen meetwaarden (BusinessProcess)
Naar  : Analyseren verzamelde gegevens (BusinessProcess)
Object ID  : 283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
Object ID_nl  : 283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
Original ID  : id-283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
Semanticsearch  : id-283d51cd-dd25-4bf4-b635-29182971b67b
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Met de verzamelde en voorbewerkte meetwaarden worden de indicatoren bepaald en vervolgens geanalyseerd, bijvoorbeeld ten opzichte van historische waarden en/of waarden op vergelijkbare locaties. Door de ontwikkeling van de indicatoren te vergelijken met de genomen maatregelen, kan bepaald worden in hoeverre die genomen maatregelen inderdaad leiden tot de beoogde doelstellingen. Het is daarbij van belang de resultaten te toetsen ten opzichte van eventuele verstorende factoren van buiten (in bovenstaand voorbeeld: wanneer de hoeveelheid blauwalg in een recreatieplas is toegenomen terwijl een afname beoogd was als resultaat van het verhogen van de doorstroming in de plas, lijkt het alsof de maatregel niet effectief is, maar langdurig warm weer kan hier een grote invloed hebben gehad). De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een analyserapport. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens In veel gevallen zijn de gekozen indicatoren niet rechtstreeks te meten. Dan moet eerst bepaald worden welke meetwaarden nodig zijn om de indicator te kunnen bepalen. In het voorbeeld hierboven is de gemiddelde hoeveelheid blauwalg niet rechtstreeks te meten. Die is wel te berekenen wanneer metingen op (bijvoorbeeld) een drietal locaties worden gecombineerd. Wanneer bekend is wat waar en wanneer gemeten moet worden, start het verzamelen van de benodigde meetwaarden, al dan niet in samenwerking met de ketenpartners. Wanneer de meetwaarden verzameld zijn, moeten deze nog voorbereid worden voor analyse. Bijvoorbeeld door meetwaarden te aggregeren of vertalen naar een ander maatstelsel zodat combineren met andere meetwaarden mogelijk wordt. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden TriggeringRelationship Deze svg is op 16-06-2024 19:58:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-06-2024 19:58:38 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:23.