Voorbereiden toepassen sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Voorbereiden toepassen sanctie
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Aankondigen toepassing sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Toepassen sanctie AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:15:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:15:18 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Voorbereiden toepassen sanctie
Definitie     Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden.
Nestingniveau     02
VolgordeId     026-020
Object ID     276fd181-f9b0-49c7-b10d-3dca0c9b8f58
Object ID_nl     276fd181-f9b0-49c7-b10d-3dca0c9b8f58
Original ID     id-276fd181-f9b0-49c7-b10d-3dca0c9b8f58
Semanticsearch     voorbereiden toepassen sanctie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:52.