Id-212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ServingRelationships > Id-212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
ArchiMate-relatie Id-212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Deelnemen omgevingstafel (BusinessService)
Naar  : Omgevingstafel (BusinessInteraction)
Object ID  : 212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
Object ID_nl  : 212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
Original ID  : id-212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
Semanticsearch  : id-212f3dd0-6dd9-4bd9-b3c5-34c50dc5977f
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Belanghebbenden worden actief betrokken bij de gesprekken aan de omgevingstafel. Zij lichten daar hun perspectief en belangen toe en zoeken actief naar mogelijkheden om de plannen van de initiatiefnemer daarmee te verenigen. Van hen wordt bereidwilligheid verwacht om concrete afspraken te maken met de andere deelnemers. Het is soms een uitdaging om de juiste mensen aan tafel te krijgen: een representatieve vertegenwoordiging van alle belangen en tegelijk mensen die in staat zijn om verder te denken dan alleen het eigen belang. (BusinessService) Deelnemen omgevingstafel De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstaf- el ServingRelationship Deze svg is op 12-06-2024 22:59:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 22:59:45 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:47.