Id-1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ServingRelationships > Id-1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
ArchiMate-relatie Id-1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Deelnemen omgevingstafel (BusinessService)
Naar  : Omgevingstafel (BusinessInteraction)
Object ID  : 1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
Object ID_nl  : 1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
Original ID  : id-1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
Semanticsearch  : id-1e1b71c0-adc6-478b-9b6e-706d5eed1378
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
De initiatiefnemer speelt een actieve rol aan de omgevingstafel. Hij/zij presenteert de plannen en werkt deze uit naar een ontwerp, legt uit waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en zoekt naar mogelijkheden om het plan of ontwerp aan te passen op die plaatsen waar het niet binnen de kaders past of waar belanghebbenden onevenredig nadeel ondervinden van de voorgenomen activiteiten. (BusinessService) Deelnemen omgevingstafel De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstaf- el ServingRelationship Deze svg is op 13-06-2024 10:41:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 10:41:59 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:33.