Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Onderzocht wordt in hoeverre handhaving onredelijk is in relatie tot de daarmee gediende belangen. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld het opheffen van de overtreding grote kosten met zich meebrengt terwijl de overtreding zelf weinig overlast geeft en/of de verwachting is dat op termijn geen sprake meer zal zijn van een overtreding, bijvoorbeeld als gevolg van een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Een andere mogelijkheid is dat handhaving in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur (vertrouwen, rechtszekerheid en gelijkheid). Een voorbeeld is het opleggen van een sanctie voor het overtreden van beleidsregels als de gemeente daar eerder mee heeft ingestemd. (BusinessProcess) Controleren onredelijkheid handhaving Alvorens op basis van het sanctieverzoek, de uitgevoerde controle en de daaropvolgende analyse te komen tot een oordeel, wordt eerst de overtreder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven, conform het algemene rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. De overtreder moet daartoe kunnen beschikken over alle relevante informatie zodat hij/zij op alle punten kan reageren. Zo nodig wordt een gesprek gearrangeerd tussen overtreder en belanghebbenden. Naar goed gebruik wordt een hoor/wederhoorverslag opgemaakt en ter accordering voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en speelt een rol in de navolgende afweging. In bijzondere en spoedeisende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en komt de gemeente tot een oordeel zonder toepassen van hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Uitvoeren hoor/wederho- or OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship legalisatie mogelijk Deze svg is op 13-06-2024 03:05:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:05:33 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     025-020-020-040
Object ID     1d74c22d-6df0-4d28-8c09-6e2797ff61d2
Object ID_nl     1d74c22d-6df0-4d28-8c09-6e2797ff61d2
Original ID     id-1d74c22d-6df0-4d28-8c09-6e2797ff61d2
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:26.