Id-170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ServingRelationships > Id-170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
ArchiMate-relatie Id-170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Deelnemen omgevingstafel (BusinessService)
Naar  : Omgevingstafel (BusinessInteraction)
Object ID  : 170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
Object ID_nl  : 170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
Original ID  : id-170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
Semanticsearch  : id-170bd7b5-864e-4021-bae8-cbd121ae3145
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Ketenpartners nemen deel aan de omgevingstafel wanneer er sprake is van een initiatief waarvan de impact de gemeentelijke regelgeving overstijgt. In sommige gevallen zal een ketenpartner, bijvoorbeeld de provincie, zelfs de regie voeren. Wanneer de gemeente de regievoerder is, dragen de ketenpartners inhoudelijk bij met expertise en de bereidwilligheid om te zoeken naar mogelijkheden voor inpassing van het initiatief en eventueel aanpassing van de eigen kaders. (BusinessService) Deelnemen omgevingstafel De omgevingstafel is de plaats waar de gesprekken plaatsvinden. Aan deze tafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Dit levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen. Afhankelijk van de situatie kan dit eenmalig zijn maar in veel gevallen zullen meerdere bijeenkomsten gewenst zijn. Er is geen vaste voorgeschreven werkvorm maar het ligt voor de hand dat gemeenten hier elk een eigen, vaste werkwijze ontwikkelen in afstemming met de ketenpartners. (BusinessInteraction) Omgevingstaf- el ServingRelationship Deze svg is op 13-06-2024 05:50:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 05:50:32 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:59.