Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Wanneer de gemeente besluit aan het initiatief te willen meewerken, zal tijd en geld geïnvesteerd moeten worden in de begeleiding van het initiatief en eventueel in de aanpassing van het omgevingsplan en/of in het aanleggen van bepaalde voorzieningen ter plaatse. In veel gevallen zal de gemeente een anterieure overeenkomst willen afsluiten met de initiatiefnemer over wie welke kosten draagt. In bepaalde gevallen wordt deze stap overgeslagen. (BusinessProcess) Afsluiten anterieure overeenkomst De gemeente schat in of zij voor de resulterende omgevingsvergunning bevoegd gezag is en welke procedure (regulier of uitgebreid) gevolgd moet worden. Ook het besluitvormingsniveau wordt bepaald. Wanneer er geen bijzondere thema's spelen kan de verdere besluitvorming op ambtelijk niveau plaatsvinden. Bij complexe initiatieven zal besluitvorming op het niveau van het College gewenst zijn, en wanneer bijzondere maatschappelijke of beleidgevoelige aspecten een rol spelen, kan betrekken ven de Gemeenteraad gewenst zijn. Op grond van de uitkomst wordt bepaald welke vervolgacties nodig zijn, welke tijdlijnen daarbij gelden en welke rollen betrokken moeten worden. Een en ander wordt vervat in een plan van aanpak voor het vervolg. (BusinessProcess) Plannen vervolgtraject OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen anterieure ovk nodig Deze svg is op 13-06-2024 03:07:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:07:00 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-020-020-050
Object ID     0977665e-b551-4b12-bfbd-b79d88d388b0
Object ID_nl     0977665e-b551-4b12-bfbd-b79d88d388b0
Original ID     id-0977665e-b551-4b12-bfbd-b79d88d388b0
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:25.