Intake verkenning gereed

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessEvents > Intake verkenning gereed
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Nadat het team voor de verkenning is samengesteld, is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. Hierna start de tweede fase, waarin de mogelijkheden en beperkingen vanuit de regelgeving worden verkend. (BusinessEvent) Intake verkenning gereed Het uitvoeren van de verkenning wordt gedaan door een team van deskundigen van de interne organisatie, van ketenpartners en van uitvoeringspartners. Het team moet nauw samenwerken met de initiatiefnemer en belanghebbenden die betrokken worden bij het ontwerp. Het team wordt geleid door de initiatiefmanager. Deze kan ook als inhoudelijk deskundige optreden of alleen als procesmanager ingezet worden, afhankelijk van de situatie of de voorkeur van de gemeente. (BusinessProcess) Samenstellen verkenningste- am Als eerste activiteit aan de omgevingstafel maken de deelnemers met elkaar kennis. Met name is van belang dat de deelnemers kennis nemen van elkaars perspectief en belangen, zodat begrip ontstaat voor elkaars standpunten. De initiatiefnemer presenteert zijn/haar plan, eventueel al gedane onderzoeken en al gevoerde overleggen met (andere) belanghebbenden. Het is belangrijk dat de gemeente al in dit stadium de verwachtingen managet. Het vooroverleg is geen goedkeuring van het initiatief en leidt ook niet tot een voorrangspositie voor de initiatiefnemer. Ook is het vooroverleg niet vrijblijvend; afspraken die aan de omgevingstafel worden gemaakt dienen nagekomen te worden. Hier worden ook de praktische afspraken gemaakt over het werken aan de omgevingstafel, zoals de "tafelmanieren", de wijze waarop communicatie (zoals het delen van informatie, het verspreiden van verslagen en dergelijke) plaatsvindt, enzovoorts. (BusinessProcess) Kennismaken deelnemers TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:04:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:04:48 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessEvent
Label     Intake verkenning gereed
Definitie     Nadat het team voor de verkenning is samengesteld, is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. Hierna start de tweede fase, waarin de mogelijkheden en beperkingen vanuit de regelgeving worden verkend.
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-010-020-050
Object ID     0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2
Object ID_nl     0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2
Original ID     id-0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2
Semanticsearch     intake verkenning gereed
Relaties
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:23.