Integraal advies gereed

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessEvents > Integraal advies gereed
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Met de oplevering van het integraal advies is de ontwerpbegeleidingsfase van het proces afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de fase waarin de initiatiefnemer een vergunningaanvraag opstelt. (BusinessEvent) Integraal advies gereed Na afronding en de eventuele accordering door het bestuur van het integraal advies wordt dit aan de initiatiefnemer overhandigd of verzonden. Afhankelijk van de situatie, met name van de vraag of het advies vertrouwelijke informatie bevat, kan de gemeente het integraal advies ook publiceren. Dit komt de transparantie van het proces ten goede. (BusinessProcess) Leveren integraal advies In veel gevallen zijn voor een initiatief meerdere vergunningen nodig. De gemeente adviseert de initiatiefnemer welke vergunningen aan te vragen en, voor elke aanvraag, welke organisatie het bevoegd gezag is waarbij de aanvraag moet worden ingediend. Ook kan de gemeente adviseren of de aanvragen het beste gebundeld ingediend kunnen worden of juist separaat, en in welke volgorde. NB. In de meeste gevallen is in de eerdere fasen al genoeg bekend geworden om in te schatten welke vergunningen nodig zijn. Daarmee is voor de aanvrager ook bekend welke informatie (tekeningen, rapporten, adviezen, etc.) bij de uiteindelijke aanvragen op tafel moet liggen en kan de aanvrager daar ook naartoe werken. Daarna zullen er op mijlpaalmomenten checks moeten zijn of dat nog hetzelfde is of dat door andere keuzes er iets in is gewijzigd. Deze processtap in de laatste fase is dan meer een finale controle waarin vooral wordt beoordeeld of inderdaad alle informatie gereed is voor de aanvraag. (BusinessProcess) Adviseren benodigde vergunningaa- nvragen TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 00:45:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 00:45:20 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessEvent
Label     Integraal advies gereed
Definitie     Met de oplevering van het integraal advies is de ontwerpbegeleidingsfase van het proces afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de fase waarin de initiatiefnemer een vergunningaanvraag opstelt.
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-030-020-070
Object ID     00ac8495-73e5-412a-84f9-deb50814e628
Object ID_nl     00ac8495-73e5-412a-84f9-deb50814e628
Original ID     id-00ac8495-73e5-412a-84f9-deb50814e628
Semanticsearch     integraal advies gereed
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:26.