Verwerkingenloggingregister

ArchiMate-modellen > Logging en verwerkingen > Views > Verwerkingenloggingregister
Verwerkingenloggingregister
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent Diverse registraties beschermen hun resources tegen ongeautoriseerde toegang. Deze functie is er op gericht om te controleren of de component dat toegang tot de verwerkingenloggingcomponent wenst, dit ook daadwerkelijk heeft. Om dit te toetsen kan gebruik gemaakt worden van de API van de Autorisatiescomponent. (ApplicationFunction) Componentenautorisatie Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenlogging API-standaard Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenlogging API Een verwerkingsactie is een operatie die wordt uitgevoerd door een geautomatiseerd systeem waarbij er (persoons)gegevens verwerkt worden. Een verwerkingsactie wordt uitgevoerd als onderdeel van (een handeling van) een verwerking. Het dataobject Verwerkingsacties bevast de registraties van de verwerkingsacties. (DataObject) Verwerkingacties API voor het opvragen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenlogging Inzage API Koppelvlakstandaard voor inzien van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenlogging Inzage API-standaard Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het verwijderen van verwerkingsacties. (ApplicationFunction) Verwijderen verwerkingenlogging De functie markeert de opgegeven vertrouwelijke verwerkingsactie als vervallen. Hierdoor zal deze niet meer geretourneerd worden door de inzage-functies van de Verwerkingenlogging Bewerking API. (ApplicationFunction) Verwijder Vertrouwelijke Verwerkingsactie De functie markeert de opgegeven niet vertrouwelijke verwerkingsactie als vervallen. Hierdoor zal deze niet meer geretourneerd worden door de inzage-functies van de Verwerkingenlogging Inzage API en de Verwerkingenlogging Bewerking API. (ApplicationFunction) Verwijder Verwerkingsactie Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het vastleggen van een verwerkingsactie. Voor het vastleggen van verwerkingsacties die geen autorisatie vereisen, wordt de functie 'log verwerkingsactie' gebruikt. Voor verwerkingsacties die wel autorisatie vereisen, wordt de functie 'Log vertrouwelijke verwerkingsactie' gebruikt. (ApplicationFunction) Loggen verwerkingenlogging De functie maakt een verwerkingsactie in het verwerkingenlog en markeert deze als vertrouwelijk. (ApplicationFunction) Log Vertrouwelijke Verwerkingsactie De functie maakt een niet vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog. (ApplicationFunction) Log Verwerkingsactie Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties. (ApplicationFunction) Wijzigen verwerkingenlogging De functie wijzigt een bestaande vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog. (ApplicationFunction) Wijzig Vertrouwelijke Verwerkingsactie De functie wijzigt een bestaande niet vertrouwelijke verwerkingsactie in het verwerkingenlog. (ApplicationFunction) Wijzig Verwerkingsactie De functie wijzigt de bewaartermijn van alle acties die in het kader van de opgegeven verwerking gelogd zijn. (ApplicationFunction) Wijzig bewaartermijn van Verwerking De functie wijzigt de vertrouwelijkheid van alle acties die in het kader van de opgegeven verwerking gelogd zijn. (ApplicationFunction) Wijzig vertrouwelijkheid van Verwerking Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk', de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijkheid opgeheven' worden alle velden teruggeven. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een behandelend ambtenaar of een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functie retourneert alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functie retourneert ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers of door de betrokkenen zelf gebruikt worden. (ApplicationFunction) Opvragen verwerkingenlogging * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert geen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren. * De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacties – Alle v elden, niet vertrouwelijk * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert alleen verwerkingsacties die vertrouwelijk zijn of waren. * De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacties – Alle v elden, vertrouwelijk * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert ook verwerkingsacties die vertrouwelijk waren. * De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacties – B eperkte set velden, niet vertrouwelijk, vertrouwelijkheid opgeheven * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert verwerkingsacties die vertrouwelijk waren. * De functie retourneert van die verwerkingsacties alle attributen. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacties – Alle v elden, vertrouwelijkheid opgeheven Deze svg is op 29-05-2024 12:38:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:38:01 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingenloggingregister
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Loggingenverwerkingen/id-ee4d49c1-f018-4880-aff5-7888e96bdc82
ArchiMate-model  : Logging en verwerkingen
Label  : Verwerkingenloggingregister
Object ID  : ee4d49c1-f018-4880-aff5-7888e96bdc82
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
GEMMA thema  : Logging en verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID_nl  : ee4d49c1-f018-4880-aff5-7888e96bdc82
Original ID  : id-ee4d49c1-f018-4880-aff5-7888e96bdc82
Semanticsearch  : verwerkingenloggingregister
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 09:38.