Interactiepatroon Consumer Bewerking

ArchiMate-modellen > Logging en verwerkingen > Views > Interactiepatroon Consumer Bewerking
Interactiepatroon Consumer Bewerking
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenlogging API ApplicationComponent Gegevensregister Als een Gegevensregister gegevens bewerkt in opdracht van een Procesapplicatie, worden de waarden van de attributen uit de HTTP header van de aangeroepen API overgenomen en verwerkt in de payload van de Verwerkingenlogging Bewerrking API. Onderstaande attributen uit de HTTP header worden overgenomen in de attributen van de Verwerkingenlogging Bewerking API. * Het OIN in het attribuut Afnemer. * Het UUID van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit ID afnemer. * De URL van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit URL afnemer. * Het UUID van de verwerking in het attribuut Verwerking ID afnemer. * De vertrouwelijkheid en bewaartermijn in hun gelijknamige attributen. (ApplicationFunction) Vastleggen verwerkingsactie ApplicationProcess Opvragen doelbinding ApplicationProcess Vastleggen verwerkingsactiviteit ApplicationFunction Opvragen doelbinding ApplicationEvent Verzoek bewerken registergegevens ApplicationProcess Bewerken registergegevens DataObject Registergegevens ApplicationFunction Bewerken registergegevens ApplicationEvent Registergegevens bewerkt Aanname is dat de gemeente beschikt over een verwerkingsactiviteitenregister (VAR). In dit register zijn alle verwerkingsactiviteiten voorzien van een wereldwijd uniek nummer, een zogenaamde ‘Universal Unique Identifier’ afgekort UUID. Niet alle verwrkingsactiviteiten hoeven van belang te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in een specifieke procesapplicatie. Het ligt dan ook voor de hand dat een deel van het VAR wordt overgenomen naar de procesapplicatie. De verwerkingsactiviteten kunnen dan gekoppeld worden aan specifieke fionctionele uitvoeringstaken binnen de procesapplicatie. De combinatie van een specifieke verwerkingsactiviteit en een specifieke bewerkingsfunctionaliteit binnen de procesapplicatie wordt een doelbinding genoemd. Dit dataobject bevat de geregistreerde doelbindingen. (DataObject) Doelbinding Bij de provider wordt deze informatie bij verwerkingenlogging opgenomen in de volgende attributen: * Het OIN in het attribuut Afnemer. * Het UUID van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit ID afnemer. * De URL van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit URL afnemer. * Het UUID van de verwerking in het attribuut Verwerking ID afnemer. * De vertrouwelijkheid en bewaartermijn in hun gelijknamige attributen. (ApplicationFunction) Overnemen HTTP headers ApplicationInterface Gegevensregister API Als een consumer een provider gaat bevragen, moet de provider de eigen acties ook vastleggen in de Verwerkingenloggingcomponent. De verantwoording voor het uitvoeren van de actie door de provider wordt door de consumer meegegeven in de HTTP header van de aangeroepen Gegevensregister API . De waarden van die attributen worden dan later door de provider vastgelegd in de Verwerkingenloggingcomponent. Deze informatie wordt in de HTTP header van het bericht meegegeven en dus niet in de payload. De HTTP header omvat de volgende velden: * Het OIN van de consumer. * Het UUID van de verwerkingsactiviteit die bij de consumer de verwerking rechtvaardigt. * De URL van de verwerkingsactiviteit die bij de consumer de verwerking rechtvaardigt. * Het UUID van de verwerking die bij de consumer de reden is om de API aan te roepen. * De vertrouwelijkheid van de verwerking van de consumer. * De bewaartermijn van de verwerking van de consumer. (DataObject) HTTP header Verwerkingenlogging Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesondersteunende component (abstract component) ApplicationEvent Bewerken gegevens ApplicationProcess Opvragen doelbinding ApplicationFunction Opvragen doelbinding Aanname is dat de gemeente beschikt over een verwerkingsactiviteitenregister (VAR). In dit register zijn alle verwerkingsactiviteiten voorzien van een wereldwijd uniek nummer, een zogenaamde ‘Universal Unique Identifier’ afgekort UUID. Niet alle verwrkingsactiviteiten hoeven van belang te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in een specifieke procesapplicatie. Het ligt dan ook voor de hand dat een deel van het VAR wordt overgenomen naar de procesapplicatie. De verwerkingsactiviteten kunnen dan gekoppeld worden aan specifieke fionctionele uitvoeringstaken binnen de procesapplicatie. De combinatie van een specifieke verwerkingsactiviteit en een specifieke bewerkingsfunctionaliteit binnen de procesapplicatie wordt een doelbinding genoemd. Dit dataobject bevat de geregistreerde doelbindingen. (DataObject) Doelbinding ApplicationProcess Vastleggen verwerkingsactiviteit ApplicationProcess Bewerken gegevens Als een Gegevensregister gegevens bewerkt in opdracht van een Procesapplicatie, worden de waarden van de attributen uit de HTTP header van de aangeroepen API overgenomen en verwerkt in de payload van de Verwerkingenlogging Bewerrking API. Onderstaande attributen uit de HTTP header worden overgenomen in de attributen van de Verwerkingenlogging Bewerking API. * Het OIN in het attribuut Afnemer. * Het UUID van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit ID afnemer. * De URL van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit URL afnemer. * Het UUID van de verwerking in het attribuut Verwerking ID afnemer. * De vertrouwelijkheid en bewaartermijn in hun gelijknamige attributen. (ApplicationFunction) Vastleggen verwerkingsactie Als een Procesapplicatie de Gegevensregister API van de Gegevensregister aanroept, wordt onderstaande informatie meegegeven in de HTTP header van het bericht: * Het OIN van de consumer. * Het UUID van de verwerkingsactiviteit die bij de consumer de verwerking rechtvaardigt. * De URL van de verwerkingsactiviteit die bij de consumer de verwerking rechtvaardigt. * Het UUID van de verwerking die bij de consumer de reden is om de API aan te roepen. * De vertrouwelijkheid van de verwerking van de consumer. * De bewaartermijn van de verwerking van de consumer. * Deze informatie wordt in de header van het bericht meegegeven en dus niet in de payload. (ApplicationFunction) Bewerken gegevens ApplicationEvent Gegevens bewerkt ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 13:19:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 13:19:53 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Interactiepatroon Consumer Bewerking
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Loggingenverwerkingen/id-ed29e2dc-4d99-45a8-b92e-ff9ad365418b
ArchiMate-model  : Logging en verwerkingen
Label  : Interactiepatroon Consumer Bewerking
Object ID  : ed29e2dc-4d99-45a8-b92e-ff9ad365418b
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Logging en verwerkingsactiviteiten
Object ID_nl  : ed29e2dc-4d99-45a8-b92e-ff9ad365418b
Original ID  : id-ed29e2dc-4d99-45a8-b92e-ff9ad365418b
Semanticsearch  : interactiepatroon consumer bewerking
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 09:38.