Interactiepatroon Opvragen door betrokkene

ArchiMate-modellen > Logging en verwerkingen > Views > Interactiepatroon Opvragen door betrokkene
Interactiepatroon Opvragen door betrokkene
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk', de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijkheid opgeheven' worden alle velden teruggeven. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een behandelend ambtenaar of een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functie retourneert alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functie retourneert ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers of door de betrokkenen zelf gebruikt worden. (ApplicationFunction) Opvragen verwerkingenlogging ApplicationProcess Controleren autorisatie ApplicationEvent Verzoek opvragen log ApplicationEvent Opvragen log gereed ApplicationProcess Opvragen log Bij de provider wordt deze informatie bij verwerkingenlogging opgenomen in de volgende attributen: * Het OIN in het attribuut Afnemer. * Het UUID van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit ID afnemer. * De URL van de verwerkingsactiviteit in het attribuut Verwerkingsactiviteit URL afnemer. * Het UUID van de verwerking in het attribuut Verwerking ID afnemer. * De vertrouwelijkheid en bewaartermijn in hun gelijknamige attributen. (ApplicationFunction) Overnemen HTTP headers * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert ook verwerkingsacties die vertrouwelijk waren. * De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacties – B eperkte set velden, niet vertrouwelijk, vertrouwelijkheid opgeheven ApplicationProcess Loggen verwerkingsactie Diverse registraties beschermen hun resources tegen ongeautoriseerde toegang. Deze functie is er op gericht om te controleren of de component dat toegang tot de verwerkingenloggingcomponent wenst, dit ook daadwerkelijk heeft. Om dit te toetsen kan gebruik gemaakt worden van de API van de Autorisatiescomponent. (ApplicationFunction) Componentenautorisatie Een verwerkingsactie is een operatie die wordt uitgevoerd door een geautomatiseerd systeem waarbij er (persoons)gegevens verwerkt worden. Een verwerkingsactie wordt uitgevoerd als onderdeel van (een handeling van) een verwerking. Het dataobject Verwerkingsacties bevast de registraties van de verwerkingsacties. (DataObject) Verwerkingacties Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen API voor het opvragen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenlogging Inzage API Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het vastleggen van een verwerkingsactie. Voor het vastleggen van verwerkingsacties die geen autorisatie vereisen, wordt de functie 'log verwerkingsactie' gebruikt. Voor verwerkingsacties die wel autorisatie vereisen, wordt de functie 'Log vertrouwelijke verwerkingsactie' gebruikt. (ApplicationFunction) Loggen verwerkingenlogging De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesondersteunende component (abstract component) RealizationRelationship TriggeringRelationship Niet geautoriseerd TriggeringRelationship Geautoriseerd TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship Verwerkingsa- ctie niet gelogd TriggeringRelationship Verwerkingsa- ctie gelogd ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Verplicht ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 13:44:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 13:44:41 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Interactiepatroon Opvragen door betrokkene
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Loggingenverwerkingen/id-80fbb116-5ffd-4d4b-b5bd-d64e4deba09f
ArchiMate-model  : Logging en verwerkingen
Label  : Interactiepatroon Opvragen door betrokkene
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Logging en verwerkingsactiviteiten
Object ID  : 80fbb116-5ffd-4d4b-b5bd-d64e4deba09f
Object ID_nl  : 80fbb116-5ffd-4d4b-b5bd-d64e4deba09f
Original ID  : id-83f9ca3a4e894b0394652c8e690c9b7e
Semanticsearch  : interactiepatroon opvragen door betrokkene
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 09:42.