Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement

Het katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement is gericht op de bestuurslaag van de gemeente. De bestuurslaag is eindverantwoordelijk voor de organisatie van het gebruik en de beveiliging van de gegevens die de gemeente nodig heeft om haar werkzaamheden te verrichten.

De samenleving maakt in toenemende mate gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden en voorzieningen voor het uitwisselen van informatie. Het digitale kanaal is breed geaccepteerd als kanaal voor de afname van diensten en uitwisseling van gegevens. Voor veel bedrijven en instellingen is het digitale kanaal al het belangrijkste kanaal geworden voor het doen van zaken. Het aantal diensten dat aan burgers en bedrijven wordt aangeboden via het digitale kanaal groeit in een hoog tempo. De burger verwacht van de overheid dat deze participeert in de nieuwe digitale mogelijkheden en ook haar diensten via het digitale kanaal aanbiedt.

Gegevensmanagement is het geheel van processen en producten dat betrekking heeft op de omgang van de gemeente met gegevens en is het fundament van de informatievoorziening. Door de informatiekant goed te organiseren, wordt u als bestuurder in staat gesteld het contact met de burger en bedrijfsleven te onderhouden en dit door vertalen naar actie binnen uw organisatie. En wat voor een bestuurder geldt, geldt ook voor de directie en bedrijfsvoering. Hoe belangrijk is dan gegevensmanagement? U wilt het overzicht toch blijven houden en in control blijven? Gegevensmanagement is hiervoor het fundament. Gegevensmanagement moet er voor zorgen dat gegevens met de juiste betrouwbaarheid, op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Kortom: uw gemeente is belast met de complexe taak om op een volledige, inzichtelijke, betrouwbare en beheersbare wijze om te gaan met de gegevens die verwerkt worden. In dit strategisch katern vindt u de aanzet tot het organiseren en uitvoeren van gegevensmanagement in uw gemeente.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Strategische doelen
  3. Organiseren van gegevensmanagement
  4. Effecten van gegevensmanagement
  5. Bijlage A: Bronnen
  6. Bijlage B: Bijdragen

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement compleet: Bekijken - Exporteren - Definitie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:36.