Informatie-architectuur


De informatie-architectuur beschrijft de inrichting van applicaties, registraties en het uitwisselen van data voor een optimale gemeentelijke informatievoorziening. Daarbij gaat het zowel om de binnengemeentelijke inrichting als om de afstemming met buitengemeentelijke voorzieningen. Doelen zijn onder andere om te zorgen dat applicaties optimaal bedrijfsprocessen ondersteunen, goed met elkaar samenwerken en gegevens met elkaar uitwisselen.

Veel gemeentelijke applicaties zijn nog ontworpen om te werken als een zogenaamde 'silo' waarin allerlei soorten functionaliteit en data zijn opgesloten. De GEMMA beschrijft 'referentiecomponenten' die functioneren als zelfstandig inzetbare en vervangbare (onderdelen van) applicaties. Ze richten zich op een bepaald type functionaliteit, werken samen met andere componenten en gebruiken op een gestandaardiseerde manier met elders vastgelegde data.

In lijn met het streven naar standaardisatie spelen standaarden een belangrijke rol binnen de informatiearchitectuur. Het gebruik van gegevensstandaarden maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat componenten op een eenduidige manier gegevens met elkaar uitwisselen. Toegankelijkheidsstandaarden zorgen ervoor dat alle burgers informatie tot zich kunnen nemen. De verschillende soorten standaarden en het gebruik daarvan binnen de GEMMA wordt toegelicht op de pagina Wat is een standaard. De GEMMA standaardenlijst toont het overzicht van alle voor gemeenten relevante standaarden.

Opmerking: soms wordt onderscheid gemaakt tussen 'applicatiearchitectuur' en 'data-architectuur'. Binnen de context van de GEMMA geldt dat applicaties en data altijd in samenhang worden bezien. De GEMMA spreekt daarom bij voorkeur over 'informatie-architectuur'.

Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste elementen binnen de informatie-architectuur en hoe zij zich tot elkaar verhouden. 'Applicatiecomponenten' realiseren 'applicatieservices'. De toegang tot applicatieservices verloopt via 'applicaties-interfaces' die bij voorkeur voldoen aan bepaalde 'standaarden'. Zoals aan de bovenkant van de afbeelding zichtbaar is worden applicatieservices gebruikt door elementen uit de bedrijfsarchitectuur (bijv. 'bedrijfsprocessen', 'bedrijfsfuncties' of 'actoren'). De informatiearchitectuur is daarmee ondersteunend aan de bedrijfsarchitectuur en helpt gemeenten om effectief en efficiënt producten en diensten aan burgers en bedrijven te kunnen leveren.

Informatie-architectuur elementen en onderlinge relaties (open view in nieuw venster)


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jun 2024 om 14:01.