Implicatie NORA op GEMMA

29 maart 2023Vorig jaar is er een start gemaakt met het updaten van de GEMMA. Daarbij hebben we het uitgangspunt gehanteerd om vanuit de nieuwe versie van de NORA zoveel mogelijk over te erven in de GEMMA. We zijn namelijk toch met zijn allen onderdeel van één overheid met ieder een eigen rol en bijdrage. We werken van daaruit in samenhang aan de uitvoering van gezamenlijke wetten en beleid.

Deze overerving zie je ook terug in de toevoeging van kernwaarden, kwaliteitsdoelen en bronverwijzingen naar wetten en beleidskaders. Meer de "why" en stukje zingeving van de GEMMA is toegevoegd. In architectuurtermen ook wel de motivation layer genoemd. Wel zijn er naast de NORA nog kernwaarden, kwaliteitsdoelen en architectuurprincipes toegevoegd. Deze werden gemist voor gemeenten vanuit een ander perspectief dan alleen dienstverlening en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan is de ontwikkeling rondom data en ethiek, digitale soevereiniteit en circulaire economie. Al deze input is nu verzameld in een nieuwe versie van de GEMMA.

Na publicatie van de kernwaarden, kwaliteitsdoelen, architectuurprincipes volgt nog de publicatie van de GEMMA implicaties. Hiervoor is afgelopen weken een openbare review geweest. Deze input wordt nog verwerkt om te komen tot een gehele set waarbij als uitgangspunt ook weer de NORA implicaties zijn genomen. De input van de openbare reviews op de GEMMA zal worden teruggekoppeld naar de NORA in een advies en verder worden afgestemd met de NORA gebruikersraad. Daarnaast worden de kennismodellen NORA en GEMMA met elkaar afgestemd waardoor we samenwerken aan gezamenlijke begrippen, mogelijk wel met een andere context. Dit bevordert de samenhang tussen NORA en GEMMA en de eenduidigheid van architectuurbegrippen voor gemeentelijke architecten.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jun 2024 om 02:01.