Niet-natuurlijk persoon

Naam Niet-natuurlijk persoon
Alternatieve term
Definitie Een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
Bron NORA
URL
Toelichting
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:03.