Gebruiker

Naam Gebruiker
Alternatieve term
Definitie Iedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem.
Bron NORA
URL
Toelichting Burger die online een aanvraag indient, ambtenaar die gebruik maakt van een informatiesysteem
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.