Beleidskader

Naam Beleidskader
Alternatieve term
Definitie Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden
Bron NORA
URL
Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming, wet basisregistratie personen
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:06.