XML

Naam XML
Alternatieve term
Definitie Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst.
Bron Wikipedia
URL
Toelichting
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.