Product

Naam Product
Alternatieve term
Definitie Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen.
Bron GEMMA-Kennismodel
URL
Toelichting Uitkering, Subsidie, Paspoort
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:06.