Authenticatie

Naam Authenticatie
Alternatieve term
Definitie Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.
Bron NORA
URL
Toelichting Autheniseren via een door de Wet digitale overheid (WDO) toegestaan middel. Bijvoorbeeld DigiD of eHerkenning.
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.