Informatiesysteem

Naam Informatiesysteem
Alternatieve term
Definitie Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.
Bron NORA
URL
Toelichting Managementinformatiesysteem, Geografisch informatiesysteem
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jun 2024 om 14:00.