Overheidsorganisatie

Naam Overheidsorganisatie
Alternatieve term
Definitie Met het begrip 'overheidsorganisaties' wordt zowel gedoeld op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak.
Bron NORA
URL
Toelichting
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.