Leveringsvoorwaarden

Naam Leveringsvoorwaarden
Alternatieve term
Definitie De op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt.
Bron NORA
URL
Toelichting
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.