Basisregistratie

Naam Basisregistratie
Alternatieve term
Definitie Een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Bron digitaleoverheid.nl
URL
Toelichting BasisRegistratie Personen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistraties zijn bronregistraties.
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.