Stelsel

Naam Stelsel
Alternatieve term
Definitie Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken, standaarden en/of voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren.
Bron NORA
URL
Toelichting Stelsel van basisregistraties, Digitaal Stelsel Omgevingswet, PKIoverheid, eHerkenning, Diginetwerk, Peppol
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:06.