API Gateway

Naam API Gateway
Alternatieve term
Definitie Een toegangspunt voor API's dat verzoekverwerking uitvoert op basis van gedefinieerd beleid inclusief authenticatie, autorisatie, toegangscontrole, SSL/TLS-offloading, routering en load balancing.
Bron GEMMA
URL
Toelichting Kong, NGINX
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jun 2024 om 14:00.