Informatiemodel

Naam Informatiemodel
Alternatieve term
Definitie Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Bron Metamodel Informatie Modellering
URL
Toelichting Basis- en Kerngegevens (RSGB), Zaakgericht werken (RGBZ), Informatiemodel Zaaktypen (ImZTC)
In kader GEMMA Begrippenkader
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 16:05.