• Toelichtingen op GEMMA Online

  De GEMMA kent sinds kort 'toelichtingen' voor onderwerpen waarbij het nuttig is om te beschrijven wat de betekenis ervan is binnen de GEMMA. De reden voor een toelichting kan bijvoorbeeld zijn dat er vaker misverstanden of vragen over zijn.

  Lees verder

 • Vernieuwing GEMMA Online

  De afgelopen 1 1/2 jaar is door het Kenniscentrum Architectuur hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van GEMMA Online, de website waar de GEMMA wordt gepubliceerd. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe vormgeving geïntroduceerd, is de opbouw van de website afgestemd op de indeling van de GEMMA, is informatie uit het Gemeentelijk GegevensModel geintegreerd, zijn PDF-bestanden omgezet naar compacte wiki-pagina's en heeft er een grote opschoonactie plaatsgevonden.

  Lees verder

 • Specificaties van standaarden verhuizen naar GitHub

  Standaarden spelen een belangrijke rol binnen de GEMMA, omdat ze nodig zijn om de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten efficiënt en vergelijkbaar in te richten. De GEMMA beschrijft welke standaarden van belang zijn en wanneer ze toepasbaar zijn.

  Lees verder