Handreiking Selectielijst

Dit is de handreiking die hoort bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 (verder: Selectielijst 2020). De Selectielijst 2020 vervangt de Selectielijst 2017.

De Selectielijst 2020 is opgesteld naar aanleiding van wetten die na de vaststelling van de Selectielijst 2017 van kracht zijn geworden. Een aantal correcties is aangebracht en omissies recht gezet. Daarnaast zijn er nieuwe risicoanalyses uitgevoerd waarbij specifiek is gekeken naar de effecten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op een aantal bewaartermijnen. Tot slot zijn enkele nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder bewaartermijnen voor algoritmes. Alle wijzigingen ten opzichte van de Selectielijst 2017 zijn opgenomen in Bijlage 8 van de Selectielijst 2020.

De Selectielijst 2020 heeft een procesgerichte opzet en is sector- en domeinonafhankelijk. Waar men vroeger bij het selecteren van archieven keek naar het taakveld dat werd uitgevoerd, dient nu gekeken te worden naar het uitgevoerde proces. Documentgerichte selectie wordt vervangen door procesgerichte selectie. Een informatieobject staat (bijna) nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van een proces of zaak, waarbij het proces of de zaak als geheel (inclusief alle archiefbescheiden) wordt gewaardeerd.

In deze handreiking leest u hoe de nieuwe selectielijst gelezen en gebruikt moet worden. Ook geeft de handreiking tips hoe de selectielijst ingezet kan worden in uw organisatie. Deze handreiking gaat in op de praktische uitwerking en implementatie van de selectielijst. Een gedetailleerde beschrijving van de opzet en methodiek van de selectielijst kunt u vinden in hoofdstuk 1 van de Selectielijst 2020. De handreiking is bedoeld voor iedereen die de Selectielijst 2020 in de praktijk moet toepassen en nadere uitleg wenst over opzet en uitwerking ervan.

Redactie

Deze handreiking is oorspronkelijk in april 2020 in pdf verstrekt aan de VNG-leden als onderdeel van de hulpmiddelen voor de implementatie van de Selectielijst 2020. Om de samenhang met GEMMA en andere instrumenten van VNG Realisatie te bevorderen, is de handreiking ondergebracht op GEMMA Online en wordt hier ook doorontwikkeld en geactualiseerd door de VNG Adviescommissie Archieven. De oorspronkelijke tekst is van Kees-Jan Vermeulen van VHIC; redactie van Arnoud Glaudemans, Jamil Jawad en Joost van Koutrik van de VNG Adviescommissie Archieven.

Inhoudsopgave

 1. 1 - Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020
 2. 2 - Selectielijst 2020: wat is er veranderd?
 3. 3 - Opzet en uitgangspunten Selectielijst 2020
 4. 4 - De Selectielijst in de praktijk: van zaaktype naar selectieresultaat
 5. 5 - Uitleg van specifieke resultaten
 6. 6 - Toelichting Intergemeentelijke organen
 7. 7 - Risicoanalyse
 8. 8 - Productinformatie en discussie
 9. Bijlage 1 - Redenen voor de opname van specifieke resultaten
 10. Bijlage 2 - Uitleg procestermijn, bewaartermijn en relatie met procesobject
 11. Bijlage 3 - Veranderingen ten opzichte van Selectielijst 2012

Deze pagina is een onderdeel van Handreiking Selectielijst compleet: Bekijken - Exporteren - Definitie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:47.