Gebruik van abstracte ZGW-referentiecomponenten


Gemeenten leveren veel verschillende producten en diensten. Om die te kunnen leveren maken zij gebruik van 'taakspecifieke applicaties' die binnen de GEMMA terugkomen als referentiecomponent.

De GEMMA kent een 'abstracte component' die dit type referentiecomponenten vertegenwoordigt. Architectuurplaten en koppelvlakstandaarden gebruiken een abstracte component bijvoorbeeld als een bepaalde standaard of patroon geldt voor alle referentiecomponenten die door een abstracte component worden vertegenwoordigd.

Onderstaande figuur toont 2 abstracte referentiecomponenten die herkenbaar zijn aan de toevoeging "(abstracte component)" en de groene kleur. De (abstracte) 'Zaakafhandelcomponent' kent 2 verschijningsvormen (specialisaties):

 • Een 'Generiek Zaakafhandelcomponent' (gZAC).
 • Een (abstracte) 'Specifiek zaakafhandelcomponent'.
Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcompon- ent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 09:36:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:36:44 CEST
Procesondersteunende systemen (open view in nieuw venster)

De Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) is een abstracte verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht.


Zaakafhandelcomponent (abstract component)

Beschrijving Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht.
Toelichting
Services
 • Beheren van zaken: Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken
  • Tonen en bijwerken zaakdocumenten: Applicatieservice voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.
  • Agenderen van zaken: Applicatieservice voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.
  • Aanmaken zaak: Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).
  • Tonen en bijwerken zaakgegevens: Applicatieservice voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens
  • Uitwisselen van berichten met ketenpartners: Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners
  • Relateren van contactmomenten aan zaken: Applicatieservice voor het relateren van contactmomenten aan zaken
  • Ondersteunen zaakafhandeling: Applicatieservice voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.
  • Monitoren zaken: Applicatieservice voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.
  • Plannen van zaken: Applicatieservice voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd.


Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component)

Beschrijving Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices.
Toelichting
Services
 • Beheren van zaken: Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken
  • Tonen en bijwerken zaakdocumenten: Applicatieservice voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.
  • Agenderen van zaken: Applicatieservice voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.
  • Aanmaken zaak: Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).
  • Tonen en bijwerken zaakgegevens: Applicatieservice voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens
  • Uitwisselen van berichten met ketenpartners: Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners
  • Relateren van contactmomenten aan zaken: Applicatieservice voor het relateren van contactmomenten aan zaken
  • Ondersteunen zaakafhandeling: Applicatieservice voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.
  • Monitoren zaken: Applicatieservice voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.
  • Plannen van zaken: Applicatieservice voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd.

De GEMMA-architectuurrepository gebruikt abstracte componenten om bijvoorbeeld een applicatieservice in 1 keer toe te wijzen aan meerdere referentiecomponenten. Onderstaande afbeelding toont (aan de rechterkant) 'welke services' de zaakafhandelcomponent realiseert. De linkerkant van de afbeelding laat zien dat een zaakafhandelcomponent een generiek of specifiek zaakafhandelcomponent kan zijn en dat de 5 (taakspecifieke) referentiecomponenten specialisaties zijn van de 'Specifiek zaakafhandelcomponent'.

Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationService) Uitwisselen van berichten met ketenpartners Applicatieservice voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationService) Monitoren zaken Applicatieservice voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype. (ApplicationService) Ondersteunen zaakafhandeling Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationService) Aanmaken zaak Applicatieservice voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationService) Agenderen van zaken Applicatieservice voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationService) Tonen en bijwerken zaakdocumenten Applicatieservice voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationService) Tonen en bijwerken zaakgegevens Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiecomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcompo- nent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 22:59:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:59:15 CEST
Procesondersteunende systemen en overerving van functies (open view in nieuw venster)

Door de keten van relaties te volgen is zichtbaar dat bijvoorbeeld de 'Meldingen openbare ruimte component', naast specifieke functies voor het beheren en afhandelen van meldingen, alle aan de rechterkant getoonde applicatieservices moet bieden om zaakgericht werken goed te ondersteunen.


Meldingen openbare ruimtecomponent

Beschrijving Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties
Toelichting
Services
 • Beheren van zaken: Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken
  • Tonen en bijwerken zaakdocumenten: Applicatieservice voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.
  • Agenderen van zaken: Applicatieservice voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.
  • Aanmaken zaak: Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).
  • Tonen en bijwerken zaakgegevens: Applicatieservice voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens
  • Uitwisselen van berichten met ketenpartners: Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners
  • Relateren van contactmomenten aan zaken: Applicatieservice voor het relateren van contactmomenten aan zaken
  • Ondersteunen zaakafhandeling: Applicatieservice voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.
  • Monitoren zaken: Applicatieservice voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.
  • Plannen van zaken: Applicatieservice voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd.
 • Verwerken meldingen openbare ruimte:
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 19:36.