Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement

Hoofdstuk: Agenda

In dit hoofdstuk worden alle de toekomst ontwikkelingen van het gegevensmanagement katern inzichtelijk gemaakt en bijvoorbeeld ook de onderwerpen die gewenst zijn om verder uit te werken.

Wensen uitbreiding en verbetering van het katern

  • Opzetten wijzigingsbeheer voor het katern zodat nieuwe toevoegingen volgens een vast proces meegenomen kunnen worden;
  • Verbinding van het gegevensmanagement katern met het Damhof kwadrant;
  • Aandacht voor het managen van ongestructureerde en bulkdata (bijv. sensordata) en een nieuw fenomeen als beheer van algoritmen (als onderdeel van gegevensverwerking);
  • Eigenaarschap van gecombineerde gegevens (bijvoorbeeld in een datawarehouse);
  • Uitwerking gegevensmanagement producten t.a.v. compliancy aan wet- en regelgeving;
  • Uitwerken positionering gegevenmanagementsbeleid naast het informatiebeleid;
  • Verfijnen van de scorecard gegevensmanagement.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 14:03.