Archi-repositories autorisaties (GitHub teams)

ArchiMate-modellen > GEMMA portfolio > Views > Archi-repositories autorisaties (GitHub teams)
Archi-repositories autorisaties (GitHub teams)
BusinessRole team Archi BusinessRole team Archi-admin ArchiMateNote Leden zijn de GEMMA beheerders Team admin heeft admin rechten op alle repositories Artifact test Archi-repository Artifact archi-script BusinessRole team Archi-GEMMA ArchiMateNote Leden zijn de GEMMA architecten. De GEMMA-repositories geven team Archi- GEMMA schrijfrechten De fysieke opslag van het GEMMA portfoliomodel (Artifact) GEMMA portfolio Archi- repository Artifact GEMMA Archi-repository Het GEMMA kennismodel toont de ArchiMate concepten en de onderlinge samenhang van de concepten zoals deze zijn uitgewerkt in het GEMMA architectuurmodel. (Artifact) GEMMA Kennismodel Archi- repository BusinessRole team Archi-projecten ArchiMateNote Leden zijn de projectarchitecten van VNG projecten. De project-repositories geven het team leesrechten. De eigenaar van de repository deelt verdere rechten uit. Artifact Omnichannel Archi-repository Thema Omgevingswet Voor 2021 staat een nieuwe Nederlandse Omgevingswet op stapel. Deze wet richt zich op onze fysieke leefomgeving. Hiermee worden onder andere bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed bedoeld. Een belangrijk onderwerp, want vrijwel alle activiteiten die burgers, bedrijven en overheden uitvoeren hebben grote invloed op de fysieke leefomgeving. (Artifact) Omgevingswet Archi-repository Artifact T3D Archi-repository BusinessRole team Archi-gemeenten ArchiMateNote Leden zijn de gemeenten met een eigen repositories Gemeenten hebben via dit team leesrechten in elkaar repository Schrijfrechten worden per repository toegekend (of met een gemeente-x-team). De gemeente heeft admin rechten op de eigen repository Artifact GEMMA Turfbrug Archi- repository Artifact Gennep Archi-repository ArchiMateNote Iedereen die niet in één van de sub-team past. Bijvoorbeeld een g emeente zonder eigen repository. Repositories geven team-Archi leesrechten, tenzij er een goede reden is dit niet te doen. Bijvoorbeeld een gemeente kan besluiten zijn repository alleen te delen met gemeenten die ook een repository hebben Artifact Alle voor gemeenten relevante Archi-repositories Deze svg is op 29-05-2024 23:12:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 23:12:41 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Archi-repositories autorisaties (GitHub teams)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAportfolio/id-fa7553a3-f79f-4fc9-be74-27623b4b6c46
ArchiMate-model  : GEMMA portfolio
Label  : Archi-repositories autorisaties (GitHub teams)
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : fa7553a3-f79f-4fc9-be74-27623b4b6c46
Object ID_nl  : fa7553a3-f79f-4fc9-be74-27623b4b6c46
Original ID  : id-c9a4e1a5c4934657a734a03ac03879dd
Semanticsearch  : archi-repositories autorisaties (github teams)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 mei 2024 om 19:00.