GEMMA kennismodel uitgebreid

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Views > GEMMA kennismodel uitgebreid
GEMMA kennismodel uitgebreid
ArchiMateNote ArchiMateNote Bedrijfslaag Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen. (Product) Product / voorziening Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. (BusinessInterface) Kanaal Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). (BusinessService) Dienst Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerking Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren. (BusinessActor) Actor Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces ArchiMateNote Motivatie Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur. (Requirement) Requirement Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. (Principle) Architectuurprincipe Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. (Goal) Kwaliteitsdoel Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden (Driver) Beleidskader Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen (Driver) Kernwaarde De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie) (Requirement) Implicatie ArchiMateNote Technologielaag A device is a physical IT resource upon which system software and artifacts may be stored or deployed for execution. (Device) Device A technology function represents a collection of technology behavior that can be performed by a node. (TechnologyFunction) Technologiefunctie Services die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld services voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging. (TechnologyService) Technologieservice An artifact represents a piece of data that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of an IT system. (Artifact) Artifact A node represents a computational or physical resource that hosts, manipulates, or interacts with other computational or physical resources. (Node) Node Systeemsoftware die de technologieservices realiseren (SystemSoftware) Technologiecomponent ArchiMateNote Applicatielaag Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent An application process represents a sequence of application behaviors that achieves a specific outcome. (ApplicationProcess) Applicatieproces Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft. (ApplicationEvent) Applicatie-event In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatieservice Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt. (DataObject) Data-object ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In projectarchitectuur, niet in GEMMA ArchiMateNote Wens, nu niet in GEMMA ArchiMateNote Groeperen ArchiMateNote Voor een overzichtelijker kennismodel wordt het gebruik van groepen niet getoond. Voor groepen geldt: * Een groep kan alle concepten groeperen * Alle concepten kunnen zichzelf groeperen The grouping element aggregates or composes concepts that belong together based on some common characteristic. (Grouping) Groep ArchiMateNote Strategie Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt. (Capability) Capability AssociationRelationship is gerelateerd aan AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW SpecializationRelationship is versie van RealizationRelationship realiseert InfluenceRelationship beïnvloedt InfluenceRelationship beïnvloedt RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship FlowRelationship gegevensuitw- isseling AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship ServingRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-07-2024 14:35:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2024 14:35:05 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view GEMMA kennismodel uitgebreid
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/id-b11939ec-2df0-46f0-8b22-2e92464509ce
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : GEMMA kennismodel uitgebreid
Documentatie  : Het GEMMA kennismodel is de invulling van de ArchiMate conventie voor de informatievoorziening van het gemeentelijk domein

In het GEMMA kennismodel uitgebreid beschrijft aanvullend op de in de GEMMA gemodelleerde ArchiMate elementen: - de gewensde uitbreidingen op de GEMMA, waaronder het toevoegen van de infrastructuur

- de elementen en relaties die gebruikt worden in projectarchitecturen. Een projectarchitectuur kan volledig Archimate gebruiken.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : b11939ec-2df0-46f0-8b22-2e92464509ce
Object ID_nl  : b11939ec-2df0-46f0-8b22-2e92464509ce
Original ID  : id-200b7e807ff646b4a9a50e85cdf49b1e
Semanticsearch  : gemma kennismodel uitgebreid
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 jul 2024 om 14:02.