Bedrijfsproces

Contextdiagram
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). (BusinessService) Dienst Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol BusinessProcess Procescluster Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft. (BusinessEvent) Gebeurtenis Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamen- werking ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AggregationRelationship is opgebouwd uit AggregationRelationship is opgebouwd uit AssignmentRelationship is toegewezen aan Deze svg is op 29-05-2024 14:27:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 14:27:36 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Bedrijfsproces
Definitie     Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst.
Object ID     ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
Bron     GEMMA
Object ID_nl     ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
Original ID     id-81137
Semanticsearch     bedrijfsproces
Relaties
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 05:59.