GEMMA mapping op technologiecomponenten

De GEMMA technische architectuur is vanaf 2024 onderdeel van de GEMMA Basisarchitectuur. Vanwege het ontbreken van een technische architectuur zijn eerder een aantal technologiecomponenten in de GEMMA gemodelleerd als referentiecomponent. Deze worden/zijn omgezet naar GEMMA technologiecomponenten.

Voor de omzetting geldt:

  • Referentiecomponenten met een 'was-wordt' relatie met een technologiecomponent worden samengevoegd met de nieuwe technologiecomponent. Definitie en scope worden gecontroleerd en met de IBD wordt overlegd over de eerder toegekende BIV-classificatie.
  • Een aantal bestaande GEMMA-views worden aangepast op het nieuwe model.
  • De export richting GEMMA Softwarecatalogus wordt aangepast zodat technologiecomponenten (ook) worden opgenomen in de Softwarecatalogus.

Onderstaande view toont hoe eerder benoemde referentiecomponenten zijn gerelateerd aan nieuw benoemde technologiecomponenten.

Groepering van services die het toezicht, de administratie en het onderhoud van IT-infrastructuren en -systemen ondersteunen. (Grouping) Beheerservices Technologieservice voor het maken van kopieën van gegevens om deze te beschermen tegen verlies, en het bieden van methoden voor het herstellen van gegevens na verlies of corruptie. (TechnologyService) Backup en herstel Technologieservice voor het instellen en onderhouden van instellingen en parameters van hardware- en technologiecomponenten om te zorgen dat ze correct en efficiënt werken. (TechnologyService) Configuratie Technologieservice voor het instellen en onderhouden van instellingen en parameters van hardware- en technologiecomponenten om te zorgen dat ze correct en efficiënt werken. (TechnologyService) Mobiele apparaten beheer Technologieservice voor het voortdurend controleren van technologie om de gezondheid en prestaties te bewaken en het genereren van waarschuwingen bij afwijkingen. (TechnologyService) Monitoring en signalering Technologieservice voor het langdurig opslaan van gegevens die niet regelmatig worden gebruikt, maar die bewaard moeten blijven voor wettelijke, administratieve of historische doeleinden. Vaak in een vorm waarop ze niet meer wijzigbaar zijn. (TechnologyService) Technische archivering Technologieservice voor het registreren van gedetailleerde logboeken van systeemactiviteiten, fouten en gebeurtenissen voor analyse en foutopsporing. (TechnologyService) Technische logging Groepering van services die de bescherming van netwerken, systemen en gegevens tegen ongeoorloofde toegang, aanvallen en andere bedreigingen bieden. (Grouping) Beveiligingsservices Technologieservice voor het identificeren en voorkomen van onveilig of ongepast delen, overdragen of gebruiken van gevoelige gegevens. (TechnologyService) Dataverlies preventie Technologieservice voor het monitoren van netwerk- of systeemactiviteiten op kwaadaardige activiteiten en proberen deze te detecteren en te voorkomen. (TechnologyService) Inbraakdetectie en preventie Technologieservice voor het identificeren van kwetsbaarheden in software, systemen of netwerken. (TechnologyService) Kwetsbaarheid detectie Technologieservice voor het beschermen van systemen tegen schadelijke software. Bijvoorbeeld: virussen, wormen, trojans, ransomware, spyware, adware, rootkits. (TechnologyService) Malware preventie en detectie Technologieservice voor het coderen van gegevens om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang en om de gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen. (TechnologyService) Versleuteling Technologieservice voor het creëren van een veilige, versleutelde verbinding over een minder veilige netwerkverbinding, zoals het internet. (TechnologyService) Virtual Private Networking Groepering van services die worden geleverd via een netwerk om de communicatie en gegevensuitwisseling tussen apparaten, applicaties of gebruikers te vergemakkelijken. (Grouping) Netwerkservices Technologieservice voor het vertalen van domeinnamen naar IP-adressen. (TechnologyService) Domeinnaam services Technologieservice voor het bepalen welk inkomend- en uitgaand netwerkverkeer wordt toegestaan of geblokkeerd op basis van een gedefinieerde set regels. (TechnologyService) Firewalling Technologieservice voor het verdelen van netwerk- of applicatieverkeer over meerdere servers om betrouwbaarheid en prestaties te optimaliseren. (TechnologyService) Load balancing Technologieservice voor het uitwisselen van data tussen apparaten binnen of tussen netwerken. (TechnologyService) Netwerkcommunicatie Technologieservice voor het selecteren van paden in netwerken waarlangs datapakketten hun bestemming bereiken. (TechnologyService) Netwerkroutering Groepering van services die de uitvoering en het beheer van applicaties en processen mogelijk maken. (Grouping) Verwerkingsservices Technologieservice voor het installeren en gebruiken van applicaties en websites. (TechnologyService) Applicatie- en webhosting Technologieservice voor het gebruik van containers voor het isoleren en uitvoeren van applicaties in een consistente en reproduceerbare omgeving, onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur. (TechnologyService) Container gebruik Technologieservice voor het aansturen van computerhardware en software. (TechnologyService) Systeembesturing Technologieservice voor het maken van virtuele versies van fysieke IT-bronnen, zoals servers, opslagapparaten en netwerken. (TechnologyService) Virtualisatie Groepering van services die opslagruimte en gerelateerde beheerfunctionaliteiten bieden voor het opslaan, beheren en ophalen van data (Grouping) Opslagservices Technologieservice voor het opslaan van digitale bestanden op fysieke of cloud-gebaseerde opslagmedia. (TechnologyService) Bestandsopslag Technologieservice voor het opslaan en beheren van data in een gestructureerde vorm. (TechnologyService) Databaseopslag Groepering van services die de controle en beveiliging van gebruikersidentiteiten en toegangsrechten binnen een netwerk of systeem regelen (Grouping) Identiteit- en toegangsbeheerservices Technologieservice voor het verifiëren van de identiteit van een gebruiker of systeem om toegang tot middelen te verlenen. (TechnologyService) Authenticatie Technologieservice voor het controleren van toegangsrechten en privileges van gebruikers of systemen om bepaalde bronnen of informatie te benaderen. (TechnologyService) Autorisatie Technologieservice voor uitvoeren van regels om het gebruik van data en IT-bronnen te reguleren. (TechnologyService) Policy uitvoering Groepering van services die het uitwisselen van informatie tussen systemen, applicaties of gebruikers mogelijk maken. (Grouping) Gegevensuitwisselingsservices Technologieservice voor het beheer en de uitvoering van API-aanroepen en -verzoeken, inclusief beveiliging, monitoring en schaalbaarheid. (TechnologyService) API uitvoering Technologieservice voor het verzenden en ontvangen van berichten tussen systemen of applicaties. (TechnologyService) Berichtuitwisseling Technologieservice voor het overdragen van bestanden tussen systemen. (TechnologyService) Bestanduitwisseling Technologieservice voor het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en het integreren ervan in een samenhangend geheel voor analyse en gebruik. (TechnologyService) Gegevensverzameling en integratie Technologieservice voor het in 1 registratie opslaan van actuele en historische data afkomstig uit meerdere basis- en kernregistraties. (TechnologyService) Kopie dataopslag Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van bestanden op een schijf of in een netwerk. (SystemSoftware) Bestandsopslagcomponent Technologiecomponent voor het beheren, beveiligen en ondersteunen van mobiele apparaten binnen een organisatie. (SystemSoftware) Mobile device management component Technologiecomponent voor het registreren van technologie gerelateerde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: de ELK-stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). (SystemSoftware) Technische logging component Technologiecomponent voor het verdelen van netwerk- of toepassingsverkeer over meerdere servers om efficiëntie en betrouwbaarheid te vergroten. (SystemSoftware) Load balancer Technologiecomponent voor het beheren van gebruikersrechten en toegang tot systemen en gegevensbronnen. (SystemSoftware) Toegangsbeheercomponent Technologiecomponent voor het één keer opslaan en meerdere keren lezen van gegevens zonder ze te wijzigen. Bijvoorbeeld voor archivering en compliance. (SystemSoftware) WORM component Technologiecomponent voor het beheren, implementeren en schalen van applicatiecontainers die applicaties en hun afhankelijkheden in een geïsoleerde omgeving uitvoeren. (SystemSoftware) Container platform Technologiecomponent voor het omzetten van domeinnamen in IP-adressen. (SystemSoftware) DNS-component Technologiecomponent voor het met hoge beschikbaarheid en snel verstrekken van actuele operationele gegevens voor dagelijkse bedrijfsactiviteiten. (SystemSoftware) Operational datastore Technologiecomponent voor het verzamelen, opslaan, en beheren van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen met als belangrijkste doel het ondersteunen van besluitvorming door middel van data-analyse en rapportage. (SystemSoftware) Datawarehouse Technologiecomponent voor het creëren en beheren van beleidsregels voor systeembeveiliging, netwerkbeheer en toegangscontrole. (SystemSoftware) Policy editor Technologiecomponent voor het beslissen over toegangsverzoeken op basis van vastgestelde policy's. (SystemSoftware) Policy decision point Technologiecomponent voor het beheren, authenticeren en autoriseren van identiteiten. Bijvoorbeeld van gebruikers en applicaties. (SystemSoftware) Identiteitbeheercomponent Technologiecomponent voor het controleren en filteren van netwerkverkeer. (SystemSoftware) Firewall Technologiecomponent voor het configureren van systemen. Bijvoorbeeld gebruikt voor automatisering en consistentie. (SystemSoftware) Configuratiebeheercomponent Technologiecomponent voor het configureren, monitoren en optimaliseren van netwerken. (SystemSoftware) Netwerkbeheercomponent Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. (SystemSoftware) Vulnerability detection component Technologiecomponent voor het veilig, efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van berichten tussen systemen. (SystemSoftware) Message broker Technologiecomponent voor gebruik van wachtrijen zodat systemen asynchroon berichten met elkaar kunnen uitwisselen. (SystemSoftware) Message queue Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (SystemSoftware) Notificatierouteringcomponent Technologiecomponent voor het beheren van meerdere virtuele machines op een enkele fysieke host. (SystemSoftware) Hypervisor Technologiecomponent voor het beheren van dataverkeer binnen computernetwerken. (SystemSoftware) Router Technologiecomponent voor het opsporen, blokkeren en verwijderen van malware, zoals spyware, adware, trojans en ransomware. (SystemSoftware) Anti-malware component Technologiecomponent voor het detecteren en tegenhouden van ongewenste mail (SystemSoftware) Anti-spam component Technologiecomponent voor het beschermen van computers tegen virussen en andere schadelijke software door bedreigingen te detecteren, te blokkeren en te verwijderen. (SystemSoftware) Anti-virus component Technologiecomponent voor het implementeren van netwerkprotocollen voor communicatie binnen een netwerk. (SystemSoftware) Netwerkprotocolsoftware Technologiecomponent voor het detecteren en rapporteren van verdachte activiteiten en mogelijke inbreuken op een netwerk of systeem. (SystemSoftware) Intrusion Detection component Technologiecomponent voor het verzamelen en analyseren van loggegevens uit verschillende bronnen voor beveiliging en naleven van regelgeving. (SystemSoftware) SIEM-component Technologiecomponent voor het detecteren en blokkeren van (Distributed) Denial-of-Service aanvallen (SystemSoftware) Anti-DDOS component Technologiecomponent voor het niet-relationeel opslaan van gegevens met ondersteuning van flexibele schema's. (SystemSoftware) NoSQL DBMS Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van gegevens in relationele tabellen met SQL. Bijvoorbeeld: MySQL, PostgreSQL en Oracle. (SystemSoftware) Relationeel DBMS Technologiecomponent voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. Bijvoorbeeld: afbeeldingen, video's en documenten. (SystemSoftware) Blob-opslagcomponent Technologiecomponent voor het maken van veilige, versleutelde verbindingen over een openbaar netwerk. (SystemSoftware) VPN-component Technologiecomponent voor het extraheren, transformeren naar een gewenst formaat en laden in een doelopslagplaats gegevens uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld voor data warehousing. (SystemSoftware) ETL-component Technologiecomponent voor het uitwisselen van bestanden tussen computers via het File Transfer Protocol. (SystemSoftware) FTP-component Technologiecomponent voor het bewaken en waarschuwen bij problemen rondom de prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van systemen. (SystemSoftware) Monitorcomponent Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. (SystemSoftware) Dataverlies preventiecomponent Technologiecomponent voor het bemiddelen tussen client-applicaties en een verzameling backend-services die API-aanroepen beheert en beveiligings-, logica- en beleidsregels afdwingt. Bijvoorbeeld KONG, NGINX, Tyk. (SystemSoftware) API gateway Technologiecomponent voor het beheren van de creatie, publicatie, beveiliging, monitoring en analyse van API's gedurende hun hele levenscyclus. (SystemSoftware) API management component Technologiecomponent voor het dynamisch bijhouden van services die beschikbaar zijn en hun locatie (IP-adres en poort). De directory bevat beschrijvingen, documentatie, en metadata. (SystemSoftware) Serviceregister en -directory Technologiecomponent voor hosting van webpagina's en webtoepassingen en het leveren van diensten aan clients via HTTP/HTTPS. Bijvoorbeeld Apache HTTP Server en Nginx. (SystemSoftware) Webserver Technologiecomponent voor het uitvoeren van applicaties. Bijvoorbeeld Microsoft .NET of java applicatie servers, zoals Apache Tomcat, IBM Websphere (SystemSoftware) Applicatieserver Technologiecomponent voor het genereren, opslaan en distribueren van cryptografische sleutels. (SystemSoftware) Sleutelbeheercomponent Technologiecomponent voor het maken van periodieke back-ups van gegevens en systemen maakt en het bieden van herstelopties bij gegevensverlies of systeemuitval. (SystemSoftware) Backup- en herstelcomponent Technologiecomponent voor het beheren en leveren van basisdiensten van computerhardware, zoals Windows en Linux. (SystemSoftware) Besturingssysteem Component waarin informatie wordt vastgelegd en beheerd over beschikbare services, zoals applicaties, microservices of API's (ApplicationComponent) Serviceregistercomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Data-laad-en-transformatiecomponent Een SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie (ApplicationComponent) SIEM-beheercomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS-component Component om kwetsbaarheden binnen een technische architectuur te identificeren, prioriteren, rapporteren en beheren. (ApplicationComponent) Vulnerability-beheercomponent Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbeheercomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data-warehousecomponent Component voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van kwaadaardige software (malware) zoals virussen, spyware, trojans en ransomware van computersystemen en netwerken. (ApplicationComponent) Anti-Malware-component Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN-beheercomponent Component voor het detecteren, voorkomen en reageren op netwerkaanvallen (Intrusion Detection- en Intrusion Prevention System) (ApplicationComponent) IDS-IPS-beheercomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Component voor het ondersteunen van plannen, beheren, uitvoeren en controleren van back-up- en herstelactiviteiten. (ApplicationComponent) Data-back-up-en-herstel-component Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall component Component voor het beheer van mobiele apparaten en de beveiliging ervan in zakelijke omgevingen. (ApplicationComponent) Mobile-device-managementcomponent Component dat ongewenste en schadelijke e-mails detecteert, blokkeert en verwijdert voordat ze de e-mailbox van gebruikers bereiken. (ApplicationComponent) Anti-spamcomponent Component dat beschermt gevoelige gegevens beschermt door het toepassen van beleidsregels die ongeautoriseerd lekken of verlies voorkomen, met mogelijkheden voor versleuteling, blokkering van overdracht en waarschuwingen. (ApplicationComponent) Preventie-dataverliescomponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt AssociationRelationship was-wordt Deze svg is op 04-07-2024 16:15:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 16:15:21 CEST

Referentie- en technologiecomponenten[bewerken]

Element Beschrijving Elementtype Toelichting
API gateway Technologiecomponent voor het bemiddelen tussen client-applicaties en een verzameling backend-services die API-aanroepen beheert en beveiligings-, logica- en beleidsregels afdwingt. Bijvoorbeeld KONG, NGINX, Tyk. SystemSoftware
API management component Technologiecomponent voor het beheren van de creatie, publicatie, beveiliging, monitoring en analyse van API's gedurende hun hele levenscyclus. SystemSoftware
Anti-DDOS component Technologiecomponent voor het detecteren en blokkeren van (Distributed) Denial-of-Service aanvallen SystemSoftware
Anti-DDOS-component Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen ApplicationComponent Een DDoS-aanval is een cyberaanval waarbij een grote hoeveelheid verkeer naar een doelwit wordt gestuurd om het netwerk of de website te overbelasten, waardoor deze onbereikbaar wordt voor legitieme gebruikers.
Anti-Malware-component Component voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van kwaadaardige software (malware) zoals virussen, spyware, trojans en ransomware van computersystemen en netwerken. ApplicationComponent
Anti-malware component Technologiecomponent voor het opsporen, blokkeren en verwijderen van malware, zoals spyware, adware, trojans en ransomware. SystemSoftware Malware is schadelijke software zoals spyware, adware, trojans en ransomware die computersystemen verstoort en gevoelige informatie steelt of beschadigt.
Anti-spam component Technologiecomponent voor het detecteren en tegenhouden van ongewenste mail SystemSoftware
Anti-spamcomponent Component dat ongewenste en schadelijke e-mails detecteert, blokkeert en verwijdert voordat ze de e-mailbox van gebruikers bereiken. ApplicationComponent
Anti-virus component Technologiecomponent voor het beschermen van computers tegen virussen en andere schadelijke software door bedreigingen te detecteren, te blokkeren en te verwijderen. SystemSoftware Een virus is een type malware dat zichzelf aan legitieme programma's hecht, zich verspreidt naar andere computers en schade veroorzaakt, zoals gegevens vernietigen of stelen.
Applicatieserver Technologiecomponent voor het uitvoeren van applicaties. Bijvoorbeeld Microsoft .NET of java applicatie servers, zoals Apache Tomcat, IBM Websphere SystemSoftware
Backup- en herstelcomponent Technologiecomponent voor het maken van periodieke back-ups van gegevens en systemen maakt en het bieden van herstelopties bij gegevensverlies of systeemuitval. SystemSoftware
Bestandsopslagcomponent Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van bestanden op een schijf of in een netwerk. SystemSoftware
Besturingssysteem Technologiecomponent voor het beheren en leveren van basisdiensten van computerhardware, zoals Windows en Linux. SystemSoftware
Blob-opslagcomponent Technologiecomponent voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. Bijvoorbeeld: afbeeldingen, video's en documenten. SystemSoftware
Configuratiebeheercomponent Technologiecomponent voor het configureren van systemen. Bijvoorbeeld gebruikt voor automatisering en consistentie. SystemSoftware
Container platform Technologiecomponent voor het beheren, implementeren en schalen van applicatiecontainers die applicaties en hun afhankelijkheden in een geïsoleerde omgeving uitvoeren. SystemSoftware
DNS-component Technologiecomponent voor het omzetten van domeinnamen in IP-adressen. SystemSoftware
Data-back-up-en-herstel-component Component voor het ondersteunen van plannen, beheren, uitvoeren en controleren van back-up- en herstelactiviteiten. ApplicationComponent Beheer media en backup en terugzetten informatie
Data-laad-en-transformatiecomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. ApplicationComponent
Data-warehousecomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. ApplicationComponent De component bevat gegevens uit meerdere bronnen die zodanig zijn opgeslagen dat bijvoorbeeld vaker terugkerende of ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden zonder dat onderliggende bronsystemen daardoor overmatig worden belast. Door het in de tijd vaker opslaan hetzelfde type gegevens wordt het mogelijk om analyses en rapportages te maken die betrekking hebben op meerdere periodes (bijv. trendanalyses).
Dataverlies preventiecomponent Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. SystemSoftware
Datawarehouse Technologiecomponent voor het verzamelen, opslaan, en beheren van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen met als belangrijkste doel het ondersteunen van besluitvorming door middel van data-analyse en rapportage. SystemSoftware
ETL-component Technologiecomponent voor het extraheren, transformeren naar een gewenst formaat en laden in een doelopslagplaats gegevens uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld voor data warehousing. SystemSoftware
FTP-component Technologiecomponent voor het uitwisselen van bestanden tussen computers via het File Transfer Protocol. SystemSoftware
Firewall Technologiecomponent voor het controleren en filteren van netwerkverkeer. SystemSoftware
Firewall component Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. ApplicationComponent Beheersen van datastromen en logisch scheiden van netwerken
Gebruikersbeheercomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. ApplicationComponent De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van Identiteitsgegevens. De component legt vast welke identiteiten een gebruiker kent en welke gebruiksrechten voor objecten, toegangsrechten en regels hieraan gekoppeld zijn. Het component wordt gebruikt in situaties waarin vastgesteld moet worden om welk subject (wie) het gaat en welke rechten het subject heeft voor gebruik van bepaalde systemen.
Hypervisor Technologiecomponent voor het beheren van meerdere virtuele machines op een enkele fysieke host. SystemSoftware
IDS-IPS-beheercomponent Component voor het detecteren, voorkomen en reageren op netwerkaanvallen (Intrusion Detection- en Intrusion Prevention System) ApplicationComponent Digitale Inbraakdetectie en -preventie. Een populaire open-source IDS en IPS is Snort
Identiteitbeheercomponent Technologiecomponent voor het beheren, authenticeren en autoriseren van identiteiten. Bijvoorbeeld van gebruikers en applicaties. SystemSoftware
Intrusion Detection component Technologiecomponent voor het detecteren en rapporteren van verdachte activiteiten en mogelijke inbreuken op een netwerk of systeem. SystemSoftware
Load balancer Technologiecomponent voor het verdelen van netwerk- of toepassingsverkeer over meerdere servers om efficiëntie en betrouwbaarheid te vergroten. SystemSoftware
Message broker Technologiecomponent voor het veilig, efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van berichten tussen systemen. SystemSoftware
Message queue Technologiecomponent voor gebruik van wachtrijen zodat systemen asynchroon berichten met elkaar kunnen uitwisselen. SystemSoftware
Mobile device management component Technologiecomponent voor het beheren, beveiligen en ondersteunen van mobiele apparaten binnen een organisatie. SystemSoftware
Mobile-device-managementcomponent Component voor het beheer van mobiele apparaten en de beveiliging ervan in zakelijke omgevingen. ApplicationComponent Relevante tools omvatten Enterprise Mobility Management (EMM), Mobile Application Management (MAM) en Unified Endpoint Management (UEM) zijn frameworks en technologieën die gebruikt worden om mobiele apparaten, applicaties en alle endpoints op een geïntegreerde wijze te beheren, beveiligen en controleren binnen zakelijke omgevingen.
Monitorcomponent Technologiecomponent voor het bewaken en waarschuwen bij problemen rondom de prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van systemen. SystemSoftware
Netwerkbeheercomponent Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties ApplicationComponent Beheren van netwerkcomponenten en configuraties
Netwerkbeheercomponent Technologiecomponent voor het configureren, monitoren en optimaliseren van netwerken. SystemSoftware
Netwerkprotocolsoftware Technologiecomponent voor het implementeren van netwerkprotocollen voor communicatie binnen een netwerk. SystemSoftware
NoSQL DBMS Technologiecomponent voor het niet-relationeel opslaan van gegevens met ondersteuning van flexibele schema's. SystemSoftware
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. SystemSoftware Dit wordt ook Publish-Subscribe genoemd, waarbij berichten door een uitgever (publisher) worden verzonden naar meerdere ontvangers (subscribers) die zich hebben geabonneerd op een bepaald onderwerp of kanaal.
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. ApplicationComponent De component ondersteunt de berichtuitwisseling integratiestijl op basis van notificaties. Afnemers die notificaties geleverd krijgen kunnen aan de hand daarvan de benodigde acties ondernemen (bijvoorbeeld het met behulp van ontvangen sleutelgegevens ophalen van detailgegevens).
Operational datastore Technologiecomponent voor het met hoge beschikbaarheid en snel verstrekken van actuele operationele gegevens voor dagelijkse bedrijfsactiviteiten. SystemSoftware
Policy decision point Technologiecomponent voor het beslissen over toegangsverzoeken op basis van vastgestelde policy's. SystemSoftware
Policy editor Technologiecomponent voor het creëren en beheren van beleidsregels voor systeembeveiliging, netwerkbeheer en toegangscontrole. SystemSoftware
Preventie-dataverliescomponent Component dat beschermt gevoelige gegevens beschermt door het toepassen van beleidsregels die ongeautoriseerd lekken of verlies voorkomen, met mogelijkheden voor versleuteling, blokkering van overdracht en waarschuwingen. ApplicationComponent Monitoring, blokkering en signalering van gevoelige data (DLP, Data Loss Prevention) in ICT-systemen
Relationeel DBMS Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van gegevens in relationele tabellen met SQL. Bijvoorbeeld: MySQL, PostgreSQL en Oracle. SystemSoftware
Router Technologiecomponent voor het beheren van dataverkeer binnen computernetwerken. SystemSoftware
SIEM-beheercomponent Een SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie ApplicationComponent Oplossing die gebruikt wordt voor het verzamelen, aggregeren, normaliseren, analyseren en rapporteren van beveiligingsgegevens en gebeurtenissen in real-time vanuit verschillende bronnen zoals netwerkapparaten, servers, applicaties, en endpoints.
SIEM-component Technologiecomponent voor het verzamelen en analyseren van loggegevens uit verschillende bronnen voor beveiliging en naleven van regelgeving. SystemSoftware
Servicebuscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. ApplicationComponent De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).
Serviceregister en -directory Technologiecomponent voor het dynamisch bijhouden van services die beschikbaar zijn en hun locatie (IP-adres en poort). De directory bevat beschrijvingen, documentatie, en metadata. SystemSoftware
Serviceregistercomponent Component waarin informatie wordt vastgelegd en beheerd over beschikbare services, zoals applicaties, microservices of API's ApplicationComponent De component registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken.
Sleutelbeheercomponent Technologiecomponent voor het genereren, opslaan en distribueren van cryptografische sleutels. SystemSoftware
Technische logging component Component voor registratie van systeemgebeurtenissen ApplicationComponent
Technische logging component Technologiecomponent voor het registreren van technologie gerelateerde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: de ELK-stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). SystemSoftware
Toegangsbeheercomponent Technologiecomponent voor het beheren van gebruikersrechten en toegang tot systemen en gegevensbronnen. SystemSoftware
VPN-beheercomponent Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen ApplicationComponent
VPN-component Technologiecomponent voor het maken van veilige, versleutelde verbindingen over een openbaar netwerk. SystemSoftware
Vulnerability detection component Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. SystemSoftware
Vulnerability-beheercomponent Component om kwetsbaarheden binnen een technische architectuur te identificeren, prioriteren, rapporteren en beheren. ApplicationComponent een vulnerability scanning tool scant regelmatig netwerken en systemen op bekende zwakke plekken, zoals verouderde software of configuratiefouten, om potentiële risico's te detecteren.
WORM component Technologiecomponent voor het één keer opslaan en meerdere keren lezen van gegevens zonder ze te wijzigen. Bijvoorbeeld voor archivering en compliance. SystemSoftware
Webserver Technologiecomponent voor hosting van webpagina's en webtoepassingen en het leveren van diensten aan clients via HTTP/HTTPS. Bijvoorbeeld Apache HTTP Server en Nginx. SystemSoftware

Was-wordt relaties[bewerken]


Van Relatie Naar Beschrijving
Servicebuscomponent was-wordt Message broker <geen>
Firewall component was-wordt Firewall <geen>
VPN-beheercomponent was-wordt VPN-component <geen>
Anti-DDOS-component was-wordt Anti-DDOS component <geen>
Serviceregistercomponent was-wordt Serviceregister en -directory <geen>
Mobile-device-managementcomponent was-wordt Mobile device management component <geen>
IDS-IPS-beheercomponent was-wordt Intrusion Detection component <geen>
Vulnerability-beheercomponent was-wordt Vulnerability detection component <geen>
Notificatierouteringcomponent was-wordt Notificatierouteringcomponent <geen>
Anti-spamcomponent was-wordt Anti-spam component <geen>
Gebruikersbeheercomponent was-wordt Identiteitbeheercomponent <geen>
Netwerkbeheercomponent was-wordt Netwerkbeheercomponent <geen>
Data-laad-en-transformatiecomponent was-wordt ETL-component <geen>
Preventie-dataverliescomponent was-wordt Dataverlies preventiecomponent <geen>
Data-back-up-en-herstel-component was-wordt Backup- en herstelcomponent <geen>
Data-warehousecomponent was-wordt Datawarehouse <geen>
SIEM-beheercomponent was-wordt SIEM-component <geen>
Technische logging component was-wordt Technische logging component <geen>
Anti-Malware-component was-wordt Anti-malware component <geen>
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2024 om 02:00.