GEMMA Referentiecomponenten

Door gemeenten worden veel verschillende softwareproducten ingezet bij de uitvoering van de primaire en secundaire taken. Een deel van de softwareproducten worden gebruikt voor de ondersteuning van specifieke bedrijfsfuncties en een deel van de softwareproducten wordt gebruikt voor generieke taken. Een voorbeeld van een specifiek softwareproduct is een vergunningensysteem wat alle aspecten van vergunningverlening ondersteund. Voorbeelden van een generieke softwareproducten zijn een zaaksysteem en een servicebus. In de praktijk is het gebruikelijk dat leveranciers in hun softwareproducten zowel specifieke als generieke functionaliteit aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergunningensysteem wat functionaliteit in zich heeft voor het registreren en afhandelen van vergunningsaanvragen (zaken). Doordat softwareproducten naast specifieke ook generieke functionaliteit realiseren bestaat het risico dat binnen de gemeente generieke functionaliteit meerdere malen wordt geïmplementeerd binnen verschillende softwareproducten. Het meervoudig implementeren van (veelal generieke) functionaliteit binnen verschillende softwareproducten leidt tot inefficiëntie in de informatievoorziening. Deze inefficiëntie uit zich onder andere in hoge kosten en onnodige complexiteit van de informatievoorziening.

Door VNG Realisatie is in kaart gebracht wat de bouwblokken van de gemeentelijke informatiearchitectuur zijn. Deze bouwblokken, de referentiecomponenten, zijn modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbare delen van softwaresystemen. Referentiecomponenten groeperen logisch bij elkaar horende functionaliteit en bieden deze functionaliteit aan via goed gedefinieerde interfaces. Referentiecomponenten zijn door VNG Realisatie beschreven voor zowel specifieke als generieke functionaliteit. Leveranciers van gemeentelijke informatiesystemen kunnen via hun softwareproducten één of meer referentiecomponenten realiseren. Bij de doorontwikkeling van de referentiecomponenten worden toevoegingen en wijzigingen getoetst op basis van de definitie en beoordelingscriteria.

De referentiecomponenten, de standaarden die deze componenten ondersteunen en de softwareproducten die invulling geven aan de referentiecomponenten zijn opgenomen in de GEMMA softwarecatalogus. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze catalogus om het softwareaanbod van leveranciers mee in te zien en kunnen het gebruiken als hulpmiddel bij de aanschaf en migratie van hun software.

Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatieservices verdeeld over de domeinen:

Of bekijk de lijst met alle referentiecomponenten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 14:45.