Archief

Archief
Grouping Archief De bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn. (BusinessObject) Archief Een rechthebbende is iemand die rechten heeft op een goed. (BusinessObject) Rechthebbende Bijeengebrachte informatie, ongeacht het medium, die wordt gecre√´erd, ontvangen en gearchiveerd door een bureau, een instelling, een organisatie of een individu met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van zakelijke transacties.(AAT) (BusinessObject) Archiefstuk De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van een (digitaal) document (BusinessObject) Auteur (officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht. (BusinessObject) Aanvraag Een persoon die iemand of iets bezoekt. (BusinessObject) Bezoeker Iemand die iets op de markt brengt; iemand die iets uitgeeft (BusinessObject) Uitgever De bevoegdheid om gegevens te raadplegen, bepaalde plaatsen te betreden of een bepaalde taak uit te oefenen. (BusinessObject) Nadere Toegang Plaats waar iets bewaard wordt. (BusinessObject) Depot bepaalde tijdsduur. (BusinessObject) Periode Natuurlijk persoon waarvan informatie beschikbaar is uit het verleden. (BusinessObject) Historisch Persoon Uit het verleden ge√´rfde materi√´le en immateri√´le objecten (BusinessObject) Erfgoed Object <font color="#610e6a">Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG DOCUMENT of een SAMENGESTELD DOCUMENT.</font> (BusinessObject) DOCUMENT Een INGESCHREVEN PERSOON of ANDER NATUURLIJK PERSOON (BusinessObject) NATUURLIJK PERSOON AssociationRelationship heeft AssociationRelationship stamt uit SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship stamt uit AssociationRelationship is onderdeel van SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship voor AssociationRelationship doet SpecializationRelationship Deze svg is op 07-06-2024 15:01:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2024 15:01:34 CEST
Legenda
   
   

   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Archief
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-fb819f77-cc84-4d08-ab7c-cd1d4b2c2d11
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Archief
Bron  : GGM
Scope  : Gemeente
Detailniveau  : Samenhang
Viewtype  : Basis
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Object ID  : fb819f77-cc84-4d08-ab7c-cd1d4b2c2d11
GEMMA URL  : https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fb819f77-cc84-4d08-ab7c-cd1d4b2c2d11
GEMMA thema  : Data
Beleidsdomein  : Archief
Object ID_nl  : fb819f77-cc84-4d08-ab7c-cd1d4b2c2d11
Original ID  : id-0fbd92181f37409b9932a15fb579ff98
Semanticsearch  : archief
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:05.