Notificaties API-standaard (ontvangen)

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Notificaties API-standaard (ontvangen)
Contextdiagram
De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent ApplicationService Notificering Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct ApplicationService Zaakgericht werken Versie 1.x van de Notificaties API voor ontvangen van notificaties (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten (Grouping) API- standaarden Grouping Zaakgericht werken API- standaarden Grouping Generieke functies API- standaarden De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API (ontvangen) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 00:58:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 00:58:02 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Notificaties API-standaard (ontvangen)
Definitie     De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     API Testplatform
Compliancy URL     https://api-test.nl/
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     Notificaties API (ontvangen)
URL     https://vng-realisatie.github.io/gemma-zaken/standaard/notificaties-consumer/index
Object ID     f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
Object ID_nl     f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
Original ID     id-f840b399-9644-4fb8-be42-e97a13596ae4
Semanticsearch     notificaties api-standaard (ontvangen)
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:12.