Sectorale registraties

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Sectorale registraties
Contextdiagram
Groepering van centrale voorzieningen voor het registreren en ontsluiten van domeinspecifieke gegevens (Grouping) Sectorale registraties Het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wmo en Wtcg. (ApplicationComponent) Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee gemeenten stap voor stap hun parkeerdiensten kunnen digitaliseren. (ApplicationComponent) Nationaal Parkeer Register Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen (Grouping) Sectorale digitale infrastructuur De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd. (ApplicationComponent) Risicoregister gevaarlijke stoffen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (ApplicationComponent) KLIC service - Kabels en Leidingen Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationComponent) PIVA - Persoonsinfor- matie- voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen. (ApplicationComponent) Ruimtelijke plannen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 20:33:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:33:59 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Sectorale registraties
Definitie     Groepering van centrale voorzieningen voor het registreren en ontsluiten van domeinspecifieke gegevens
GEMMA type     Groep
GEMMA subtype     Buitengemeentelijk
GEMMA type     Groep
Object ID     f1a76edb-9a60-49df-b95b-6fd35cc0420b
Object ID_nl     f1a76edb-9a60-49df-b95b-6fd35cc0420b
Original ID     id-4fac7539afe944f6bc68eec46cdc6a3b
Semanticsearch     sectorale registraties
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:20.