Architectuurprincipes

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Architectuurprincipes
Architectuurprincipes
Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Bied de dienst aan wanneer dit in het belang is of zou kunnen zijn voor de afnemer. (Principle) Bied de dienst proactief aan Baseer oplossingen op zelfstandige componenten (Principle) Bouw diensten modulair op Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken. (Principle) Hergebruik voor kopen, voor maken Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. (Principle) Informeer bij de bron Lever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet, fysiek (off-line) en eventueel via andere passende kanalen waar de afnemer gebruik van kan maken (Principle) Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Standaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet. (Principle) Standaardiseer waar mogelijk Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Bereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte. (Principle) Maak diensten schaalbaar Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen (Principle) Zorg voor digitale weerbaarheid Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens Voorkom onnodige complexiteit door activiteiten en middelen die geen waarde toevoegen, weg te laten. (Principle) Streef naar eenvoud ArchiMateNote GEMMA Principes ArchiMateNote NORA Principes Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend ArchiMateNote GAP02 ArchiMateNote GAP01 ArchiMateNote GAP03 ArchiMateNote GAP10 ArchiMateNote GAP09 ArchiMateNote GAP08 ArchiMateNote GAP07 ArchiMateNote GAP06 ArchiMateNote GAP05 ArchiMateNote GAP04 ArchiMateNote GAP15 ArchiMateNote GAP14 ArchiMateNote GAP13 ArchiMateNote GAP12 ArchiMateNote GAP11 ArchiMateNote GAP19 ArchiMateNote GAP18 ArchiMateNote GAP20 ArchiMateNote GAP16 ArchiMateNote GAP17 Beschrijf de dienst nauwkeurig en positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod. (Principle) Beschrijf de dienst nauwkeurig Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk. (Principle) Stuur cyclisch op kwaliteit Deze svg is op 05-06-2024 19:30:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:30:12 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Architectuurprincipes
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-f0c3d75a-b52a-4381-97a3-ad805cfb6bbf
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Architectuurprincipes
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : f0c3d75a-b52a-4381-97a3-ad805cfb6bbf
Viewtype  : Basis
GEMMA thema  : Geen
Architectuurlaag  : Motivatie
Domein  : Niet domeingebonden
Detailniveau  : Overzicht
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : f0c3d75a-b52a-4381-97a3-ad805cfb6bbf
Original ID  : id-08d7b01246ce4c5e9070ad0adee34648
Semanticsearch  : architectuurprincipes
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:58.