TPOD BOPA

Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     TPOD BOPA
Definitie     Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).
Toelichting     * de kennisgeving moet in DROP worden aangeleverd, met gebruikmaking van het voor dit type kennisgeving bedoelde documenttype ‘beschikking / afhandeling met planafwijking’;
 • de in DROP gebruikelijke gegevens worden ingevuld, aangevuld met;
  • tekst van de kennisgeving. De tekst moet zijn ingedeeld overeenkomstig het voorschrift van DROP
  • GML-bestand: het bestand in GML-formaat waarin de geometrische begrenzing is vastgelegd van het perceel, perceelsgedeelte of gebied waarvoor de omgevingsvergunning is verleend
  • identificatie: de identificatie van de omgevingsvergunning zoals deze bekend is in het eigen systeem van het bevoegd gezag.
  • IMRO-id: de IMRO-identificatiecode van het ruimtelijk plan of de ruimtelijke plannen indien met de omgevingsvergunning wordt afgeweken van een ruimtelijk plan.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
URL     https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD
Beheerder     Geonovum
Object ID     ddb98b86-0442-4fce-baf0-32169dbb85c8
Toelichting     * de kennisgeving moet in DROP worden aangeleverd, met gebruikmaking van het voor dit type kennisgeving bedoelde documenttype ‘beschikking / afhandeling met planafwijking’;
 • de in DROP gebruikelijke gegevens worden ingevuld, aangevuld met;
  • tekst van de kennisgeving. De tekst moet zijn ingedeeld overeenkomstig het voorschrift van DROP
  • GML-bestand: het bestand in GML-formaat waarin de geometrische begrenzing is vastgelegd van het perceel, perceelsgedeelte of gebied waarvoor de omgevingsvergunning is verleend
  • identificatie: de identificatie van de omgevingsvergunning zoals deze bekend is in het eigen systeem van het bevoegd gezag.
  • IMRO-id: de IMRO-identificatiecode van het ruimtelijk plan of de ruimtelijke plannen indien met de omgevingsvergunning wordt afgeweken van een ruimtelijk plan.
Object ID_nl     ddb98b86-0442-4fce-baf0-32169dbb85c8
Original ID     id-a6c17dc666ab40709471287c7dc54da2
Semanticsearch     tpod bopa
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:17.