Belastingencomponent

Contextdiagram
Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). (Constraint) StUF BAG API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecific- atie Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservice- s API voor het raadplegen van historische gegevens over personen. Met deze API kun je verblijfplaatshistorie, partnerhistorie, verblijfstitelhistorie en nationaliteithistorie opvragen. (ApplicationInterface) BRP Historie bevragen API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak API voor het raadplegen van de (historische) bewoning van een adres, verloop op een adres, of de medebewoners van een persoon. (ApplicationInterface) BRP Bewoning API Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Applicatieservice voor het ondersteunen van verlening van kwijtschelding (ApplicationService) Ondersteunen van kwijtschelding ApplicationService Ondersteunen van belasting subject- en objectregistrat- ie Applicatieservice voor het heffen van diverse soorten belastingen alsmede leges en retributies. (ApplicationService) Ondersteunen van belastingheffin- g Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 09:47:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:47:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Belastingencomponent
Definitie     Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.
Toelichting     De component ondersteunt het verzorgen van gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting     De component ondersteunt het verzorgen van gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     1
Integriteit     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     dd600708-7aa3-48c3-aad9-056e15b3245c
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID_nl     dd600708-7aa3-48c3-aad9-056e15b3245c
Original ID     id-dd600708-7aa3-48c3-aad9-056e15b3245c
Semanticsearch     belastingencomponent
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:13.