Registreren en delen van terugmeldingen

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Registreren en delen van terugmeldingen
Contextdiagram
Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldinge- n Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Applicatieservice voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers (ApplicationService) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding Applicatieservice voor het routeren van terugmeldingen over gerede twijfel aan de juistheid van gegevens naar de betreffende bronhouder. (ApplicationService) Routeren van terugmelding naar bronhouder Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent Applicatieservice voor het configureren van de bronsystemen die terugmeldingen kunnen ontvangen. Onderdeel van de configuratie is de wijze waarop terugmeldingen gerouteerd kunnen worden naar de bronhouder (Webservice, mail, ...) (ApplicationService) Configureren bronhouders AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-06-2024 22:37:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2024 22:37:59 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Registreren en delen van terugmeldingen
Definitie     Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties.
Object ID     dbace435-754d-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     dbace435-754d-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-7c3bc5b321aa4c57b90a03800ccfe250
Semanticsearch     registreren en delen van terugmeldingen
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:58.