Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Contextdiagram
Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie (Constraint) Popolo StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Applicatieservice om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming (ApplicationService) Besluitvormin- gsproces transparantie ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht FlowRelationship aanleveren publieke content Deze svg is op 06-06-2024 06:11:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 06:11:37 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Definitie     Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.
Toelichting     De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
BBN     BBN 1 en BBN2 beschikbaarheidsmaatregelen
BIV score BBN     211
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit     1
Integriteit     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID_nl     caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Original ID     id-caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Semanticsearch     bestuur- en raadsinformatiecomponent
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:37.